הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
האוניברסיטה העברית
-

חדשות

Prof. Boas Shamir

With an aching heart we announce the passing of Prof. Boas Shamir.
- A cherished colleague, teacher and researcher
- A humble and dear person
- A friend

Our condolences are sent to his family members and the many people worldwide who cherish Boas' memory.


Alumnus, BA 1972
Member of academic faculty, 1982 and on
Head, Department of Sociology and Anthropology, 1994-1996
Dean, Faculty of the Social Sciences, 2005-2009

בלב דואב אנו מודיעים על פטירתו של פרופ' בעז שמיר
- עמית , מורה וחוקר מוערך
- אדם צנוע ויקר
- חבר

תנחומינו לבני משפחתו ולרבים בארץ ובעולם שמוקירים את זכרו

בוגר האוניברסיטה העברית , 1972
חבר הסגל האקדמי, 1981 ואילך
ראש המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, 1994-1996
דיקן הפקולטה למדעי החברה, 2005-2009

 

 

 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים משמשת כר למחקר פורה ומרתק בתחומים שונים. מן הבולטות במדעי החברה בישראל, המחלקה שלנו משמשת בית לעשרים חברי סגל, חמישים דוקטורנטים, ולמאות תלמידים בתואר הראשון והשני – וזאת לצד פוסט דוקטורנטים ואורחים מחו"ל. תחומי המחקר הבולטים של חוקרינו עוסקים בארבעת תחומי הליבה של המחלקה: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ארגונים ודמוגרפיה.

במחלקה חוקרים את ישראל ואת העולם; בוחנים תרבויות ואי-שוויון; לומדים מהעבר ומסיקים לגבי ההווה; מפענחים זיכרון לאומי וזהות קולקטיבית; ובוחנים לעומקן תופעות בתחומי הבריאות, המדע, השפיות, הסטייה, המשפחה והדת. במחלקה ניתן דגש רב על שילוב בין הגות תיאורטית לבין מחקר אמפירי והשוואתי, כמו גם למחקר יישומי – וזאת תוך פתיחות מתמדת להתפתחויות בתחומי הפילוסופיה, ההיסטוריה והפוליטיקה. מכוני המחקר המזוהים עם המחלקה – מרכז שיין, קרן גינסברג ומכון אשכול – מסייעים בהנעת מחקרים של סגל ותלמידים מתקדמים כאחד. הסטודנטים המתקדמים שלנו מניעים פעילויות רבות, וכולנו מוצאים בהר הצופים בית חם, תומך ומקדם.

מקומך איתנו? מעוניין ללמוד עוד עלינו? המידע באתר זה יסייע לך להכיר אותנו ואת סדר יומנו – כך שאם הנך מבקש/ת לבקר, להצטרף כתלמיד/ה או כסגל אקדמי, כאן המקום להתחיל.
לימודים
סגל
מידע לסטודנטים
פעילות המחלקה
פרסומים
facebook
 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905
טל. 02-5883048 פקס. 02-5324339

© האוניברסיטה העברית בירושלים.       עדכון אחרון: August 10, 2015       עיצוב: eleanor.co.il

Faculty of Social Scienses