לימודי מוסמך

לימודי התואר הראשון מהווים יסוד ללימודי התואר השני והכנה לו. בלימודי התואר השני מושם דגש על מחקר עצמאי. המחלקה מציעה לתלמידים ארבע מגמות התמחות לתואר מוסמך, שיפורטו להלן. בנוסף, קיימים מספר מסלולי התמחות אחרים בשילוב עם המכון ללימודים עירוניים ואזוריים ולימודי הסביבה וכן תוכנית אישית המיועדת למצטיינים. תכנית הלימודים למוסמך עברה שינוי החל משנת הלימודים תש"ע. תלמידים ותיקים, שיסיימו את לימודי המוסמך, לרבות כתיבת תזה,  החל מיולי 2010, יוכלו לסיים לפי דרישות התכנית החדשה.
הלימודים יימשכו כשנתיים, ויתקיימו בשני מסלולים:

מסלול מחקרי – עם עבודת מחקר (תזה) - לימודים המאפשרים המשך לימודים לתואר דוקטור. הלימודים יתקימו ביום שני ושלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).
מסלול לא מחקרי – ללא עבודת מחקר. הלימודים יתקיימו ביום שלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).

במסגרת הלימודים למוסמך קיימות ארבע מגמות:

  • סוציולוגיה
  • אנתרופולוגיה
  • לימודי הארגון
  • דמוגרפיה

כל תלמיד ישתייך לאחת ממגמות ההתמחות. ארבע המגמות כוללות שיעורי חובה בנוסף על לימודי החובה הכלליים, ומכוונות את התלמידים לשיעורי בחירה המתאימים להתמחותם.

מלבד ארבע המגמות הנ"ל קיימות אפשרויות התמחות נוספות:

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים.

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

תוכנית התמחות אישית, הן בתוך המחלקה והן בצירוף עם מחלקה אחרת. התוכנית האישית הנה בהיקף של 54-52 נ"ז, ומיועדת רק לתלמידים מצטיינים (ממוצע ציונים 90 לפחות), הלומדים במסלול המחקרי, ומותנית בהנחייתו של מורה בכיר במחלקה ובאישור יועץ לימודי המוסמך.

הלימודים מבוססים על לימודי חובה כלליים לכלל המגמות, לימודי חובה במגמות ולימודי בחירה. באופן כללי, לימודי החובה הכלליים וחלק מלימודי החובה במגמות נלמדים בשנת הלימודים הראשונה למוסמך. לימודי העומק בתחומי ההתמחות נלמדים בשנת הלימודים השנייה למוסמך.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר מוסמך

קישור אל השנתון

המגמה לסוציולוגיה

סטודנטים במסלול יחשפו לקשת רחבה של תיאורטיקנים שניסחו שאלות, בעיות, פרדוכסים והסברים שונים לנושאים מגוונים העומדים במרכז השיח החברתי כיום בתחומי הפוליטיקה, הדת, המדינה, הכלכלה, המגדר וכו'. בנוסף, יעברו הסטודנטים קורסים בתחומים המתודולוגים השונים המאפיינים את המחקר הסוציולוגי הכמותני והאיכותני. המסלול מיועד לסטודנטים השואפים להבין ולרכוש כלים תיאורטיים ומתודולוגים על מנת להסביר את העולם החברתי והתרבותי המשתנה.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה למגמה בסוציולוגיה

המגמה לאנתרופולוגיה

המגמה לאנתרופולוגיה מציעה למועמדים התמחות בתיאוריות וכלים מתודולוגיים שיאפשרו להם לבוא במגע עם המציאות בשטח ולאסוף נתונים רלבנטיים על מנת להבין אותה טוב יותר. לבד מהכשרה בתיאוריות ובכלים המתודולוגיים המרכזיים של הדיסציפלינה, המגמה מציעה קורסים תמטיים בנושאים מרתקים שונים כגון פוליטיקה ואי-שיוויון, עצמי ורגשות, רפואה ופריון, דת וטקס, יצירתיות וטכנולוגיה, ועוד.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה למגמה באנתרופולוגיה

המגמה ללימודי הארגון

לימודים במגמה הם בסיס טוב להתפתחות אקדמית מכאן, ולעבודה בשדה כיועץ ארגוני, וכאיש מקצוע בתחומי הפיתוח הארגוני, ההדרכה וההערכה מכאן.

מומלץ למועמדים ללמוד קורסי מבוא בהתנהגות ארגונית ופסיכולוגיה חברתית במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם.

מכסת המתקבלים מוגבלת, ומתבססת על פרטי קורות חיים, המלצות, הישגים בלימודים קודמים וראיון קבלה.המגמה מציעה התבוננות מעמיקה ורבת פנים ביחס להתפתחות של ארגונים, וביחס למעשה של ארגון והכנסת סדר במתרחש. היא מציעה ידע ביחס למשמעות של עבודה, האופן בו נוצרים קשרים בתוך הארגונים וביניהם, ובאופן בו נבנות זיקות של כוח, רשתות, היררכיה. תופעות כמו מנהיגות, תרבות ארגונית, פעולה ציוותית, יחסים בין הארגון והסובב אותו נחקרות ונלמדות. התכנית מציעה קשר הדוק בין תאוריה ומעשה, כולל התנסויות רלוונטיות. תשומת לב מיוחדת ניתנת ליעוץ הארגוני בהקשר זה.

למגמה יתקבלו בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בהתאם להחלטת ועדת הקבלה של החוג.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה למגמה בלימודי ארגון

המגמה לדמוגרפיה

לימודי אוכלוסייה הינו תחום רחב העוסק בגורמים ובהשלכות הכלכליות חברתיות ופוליטיות של שינויי אוכלוסייה. לימודי דמוגרפיה הינו תחום אינטרדספלינארי ביסודו. הדמוגרפים עוסקים בנושאים שונים ממוביליות חברתית עד מגדר ומשפחה. המגמה מעניקה לסטודנטים כלים לניתוח נתונים (בעיקר) כמותניים בהקשר של נושאים חברתיים. המגמה מציעה קורסים תיאורטיים ופרקטיים המכשירים את הסטודנט לעבוד עם מאגרי הנתונים.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה במגמה לדמוגרפיה