אירועים עתידיים

טקס הענקת תעודות בוגר לתלמידי הפקולטה למדעי החברה