אירועים עתידיים

יום פתוח של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה