סמינר מחלקתי: ד"ר יונתן גץ, תוכנית עמיתי בובר לפוסט דוקטורט, האוניברסיטה העברית

תאריך: 
ב', 22/01/2018 - 12:35 עד 14:00