סמינר מחלקתי: ד"ר נאדים קרקאבי תוכנית עמיתי בובר לפוסט דוקטורט, האוניברסיטה העברית