סמינר מחלקתי: ד"ר נאדים קרקאבי תוכנית עמיתי בובר לפוסט דוקטורט, האוניברסיטה העברית

תאריך: 
ב', 26/03/2018 - 12:30 עד 14:00