אירועים עתידיים

Departmental Seminar: Prof. Andreas Hess University College Dublin The Meaning of Exile: Judith N. Shklar’s Maieutic Discourse