זהר גזית

דוקטור, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4511, חברה
02-5883327
zohar.gazit@mail.huji.ac.il