ניר צוק

דוקטור, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4518, חברה
nirtsuk@gmail.com