פיליפ רייק

דוקטור, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 336, בה"ס מנדל, מדעי הרוח
philipp.reick@fu-berlin.de