מועמדים על סמך לימודים קודמים בחו"ל

 

מועמדים על סמך לימודים קודמים מחו"ל הם מועמדים, שלפחות לימודי המוסמך שלהם אינם מאוניברסיטה ישראלית. ביניהם עשויים להיות מועמדים, שכל לימודיהם מאוניברסיטה לא ישראלית או  מועמדים, שלימודי הבוגר שלהם מהאוניברסיטה העברית או אוניברסיטה ישראלית אחרת ולימודי המוסמך מאוניברסיטה שאיננה ישראלית.

מועמדים בעלי תעודת זהות ישראלית או מספר תלמיד מהאוניברסיטה העברית (מלימודים קודמים) יציינו את מספר הזהות /  מספר התלמיד על גבי טופס המועמדות.

לוח הזמנים להגשת מועמדות:

עד 1.7 - מועמדים ללימודי מחקר המעוניינים להתחיל את לימודיהם בסמסטר א'.

עד 1.12 - מועמדים ללימודי מחקר המעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר ב'.

הליך הערכת הלימודים הקודמים עשוי להימשך שבועות ספורים, ולכן כדאי להגיש מועמדות מוקדם ככל האפשר. הרשות תתחיל את הליך הערכת הלימודים הקודמים עם הגשת המועמדות על כל המסמכים הדרושים.

ההחלטה על קבלתו של מועמד ללימודי מחקר היא בסמכותה של ועדת הדוקטורט התחומית.

לאחר שועדת הדוקטורט התחומית תמסור לרשות לתלמידי מחקר את החלטתה, ובהנחה שהתקבל, הרשות תשלח למועמד ולמדריכו המיועד מכתב קבלה. יש להציג מכתב זה בנציגות הישראלית על מנת להסדיר אשרת סטודנט. אנא שימו לב - אין להגיע לארץ לשם מימוש הלימודים כתלמיד מחקר, אלא על סמך אשרת סטודנט.

הגשת מועמדות:research_students@savion.huji.ac.il