סוציולוגיה – תואר ראשון

במה עוסקת הסוציולוגיה?  

הסוציולוגיה היא מדע חברתי החוקר ומנתח את החברות האנושיות, האינטראקציות בינהן, ותהליכי השימור והשינוי המתקיימות בהן. הסוציולוגיה מתמקדת בדינאמיקות של החלקים המרכיבים את החברות כגון מוסדות, קהילות, אוכלוסיות, מדינות, וקבוצות מגדר, גזע וגיל. הסוציולוגיה חוקרת את המעמדות החברתיים, ריבוד, אי שווויון, סטיה, מהפכה, תנועות חברתיות ושינוי חברתי. הסוציולוגיה מנסה לחשוף חוקים ודגמים של ההתנהגות האנושית ולבחון אותם באופן השוואתי בחברות שונות.