ד"ר מלכה גרינברג רענן וד"ר נופר אבני: "מובילות ומגדר בירושלים: פרקטיקות מרחביות של נשים פלסטיניות וישראליות"