מפגש היכרות לנרשמים למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה