מתן קמינר' אוניברסיטת מישיגן "מרחפים מעל השדות: ניטרולם הפוליטי של מהגרי העבודה התאילנדים בערבה.״