מתן קמינר' אוניברסיטת מישיגן "מרחפים מעל השדות: ניטרולם הפוליטי של מהגרי העבודה התאילנדים בערבה.״

תאריך: 
ב', 15/04/201912:30-14:00