אירועים עתידיים

סמינר מחלקתי: ד״ר רמי קפלן, אוניברסיטת תל אביב. ״אליטת העסקים, פוליטית אקלים וההתפשטות הגלובלית של סביבנות תאגידית״

תאריך: 
ב', 25/10/202112:30-14:00

ֿקישור לזום (חד כיווני) - tinyurl.com/soc-huji-21-1

תקציר ההרצאה 

במחקר המקובל על התפשטותה הגלובלית של ״אחריות חברתית תאגידית״ (CSR) נהוג להדגיש את השחקנים הלא עסקיים אשר מבקשים לרסן את הגלובליזציה על ידי הפעלת לחץ ערכי-כלכלי על התאגידים על מנת להפוך אותם לבעלי אחריות חברתית. הרצאה זו, לעומת זאת, דנה בפרספקטיבה שונה בתכלית אשר מדגישה את תפקידה של סוכנות אֵלִיטָה תאגידית רב-לאומית בהתפשטות הפרקטיקה של אחריות תאגידית, ויצירת תשתית כלל-חברתית לפרקטיקה זו, וכך לשלוט בצורתה וכיוונה של רפורמת האקלים והסביבה הגלובלית בצורה שתבטיח את התמדת כוחה של האליטה.

ההרצאה תתמקד בפרקטיקה של ״סביבתנות תאגידית״ ובייחוד בפוליטיקה שמאחורי ועידת האקלים העולמיות. במהלך ההרצאה אגע בשלוש סוגיות: 1.כיצד פרקטיקות של אחריות תאגידית מתפשטות בקרב תאגידים סביב העולם, 2. באילו נסיבות וכיצד מנהלי התאגידים הרב-לאומיים הגדולים ביותר מתאחדים לפעולה קולקטיבית פוליטית (כלומר כיצד נוצר ״מעמד קפיטליסטי גלובלי״ בעצמו ועבור עצמו), ו-3. מה הקשר בין המהלך לעיל לכישלון רפורמת האקלים והסביבה הגלובלית מאז 1990, כאשר, במקום לייצב את הפליטות הפחמן ולהפחיתן, כפי שתוכנן במקור, שיעור פליטות הפחמן העולמי עלה ביותר מ-60% עד היום, עד כדי העמדת הציוויליזציה בסכנה.

ד״ר רמי קפלן הוא חבר סגל בחוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. עבודתו ממוקמת במפגש שבין סוציולוגיה פוליטית, סוציולוגיה ארגונית וכלכלה פוליטית, והוא משתמש בגישות היסטוריות והשוואתיות. מחקריו של קפלן בוחנים היבטים שונים של קפיטליזם תאגידי גלובלי, כולל התפתחותו והתפשטותו בזמן ובמרחב, עוצמה תאגידית, אחריות חברתית של תאגידים, אליטות תאגידיות ומעמדות עסקים, התפשטות גלובלית של פרקטיקות ארגוניות, פוליטיקה סביבתית גלובלית, והממשק בין קפיטליזם פיננסי למשבר האקלים.