אליהוא כץ

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 5411, חברה
02-5883207
mskatz@mscc.huji.ac.il