ד"ר אסף גפן

אסף
6501 במרכז הכתיבה

תחום מחקר: תרבות ארגונית ופרופסיות -  "השפעת הפער הפרופסיונלי בין רופאים לאחיות על כבוד האדם במערכת הבריאות".

מלמד בתכנית תואר ראשון של משטרת ישראל: 'מבוא לחברה ישראלית', 'כבוד האדם בישראל'.