אסף עמית

אסף

עבודת הדוקטורט שלי חוקרת את תהליכי ההיווצרות וההתפתחות של תעשיות טכנולוגיות. אני מתמקד בניסיון להבין מה גורם לתעשיה טכנולוגית להיווצר ולהתפתח, וכיצד גורמים שונים מביאים למאפייני התפתחות שונים לאורך זמן. לצורך כך המחקר מתמקד בהתפתחות תעשיית הטכנולוגיה החינוכית בישראל בין השנים 1977-2014 שמאפשרת גם לבחון יחסי גומלין בין התפתחויות טכנולוגיות, כלכליות ותרבותיות עולמיות לאורך זמן מחד ומאפיינים מקומיים כגון מדיניות ממשלתית ופעילות יזמית מקומית מאידך, לבין שיעורי הגידול של התעשייה והשינוי בסוגי המוצרים והשירותים לאורך השנים.