בת שבע הס

בת שבע
אני חוקרת המרת דת ויחס של חברה חילונית כלפי דת, מקרה הבוחן: נשים הולנדיות שהתאסלמו וכיצד הן מתמודדות עם מתחים אפשריים בהשתייכות האתנית, הלאומית והדתית  שלהן.