ירון גירש

דוקטור, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 255, חינוך בתיאום מראש
02-5883327
yarongir@gmail.com