טלי לוי

טלי
תחומי מחקר נבחרים: יחסי צבא חברה, סוציולוגיה יישומית, מחקרי הערכה ושינוי ארגוני.