טרייסי אדמס

טרייסי
יועצת תלמידי תואר ראשון
חדר 3511, חברה
יום שלישי, 9:30-10:30
דוקטורנטית שלב ב', חוקרת את התחום של זיכרון קולקטיבי בהנחייתה של פרופ' ויניצקי-סרוסי. המחקר שלה "מייבאים זיכרון: על שימוש בזיכרון קולקטיבי של מדינות אחרות בנאומים פוליטיים" בוחן את הנדידה של זיכרונות קולקטיביים של עמים אחרים כפי שבא לידי ביטוי בנאומים פוליטיים בארבע מדינות במהלך השנים 1945-2015.