יותם קרמר

יותם
בהדרכתה של פרופ' אווה אילוז, מחקרו של יותם עוסק בנושא אובדנות והרס עצמי של מוסיקאים פופלאריים. הוא משלב כלי מחקר כמותניים ואיכותניים בכדי לייצר נקודת מבט סוציולוגיות-היסטורית על תופעה נרחבית זו, ודרכה ישנו ניסיון לבחון את הפנים המשתנות של התרבות בעת החדשה.  בעבודתו התייחסות להמשגות תיאורטיות קלאסיות של אובדנות (דורקהיים, טארד, טרנר) וכן תובנות הנגזרות מתאורטיקנים מאוחרים יותר כפוקו וגופמן.