ליאור בסרמן נבון

ליאור
ליאור
בסרמן נבון

תחומי מחקר נבחרים: אנתרופולוגיה של גוף, אנתרופולוגיה של ידע, מגדר ומדע, אנתרופולוגיה של בורות. 

ליאור בסרמן נבון היא דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. ליאור כותבת את עבודת הדוקטורט שלה בהנחייתם של ד"ר גילי המר מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וד"ר עתניאל דרור מהמחלקה ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. 

מחקרה עוסק בקשרים ההדדיים בין הבנייה והעברה של סוגי ידע שונים, בעיקר ידע תיאורטי וידע גופני, ובין סוגיות שונות של בורות, דרך מקרה הבוחן של תופעת השפיכה הנשית. המחקר מאמץ גישות מתודולוגיות מגוונות, כגון ראיונות, תצפיות, ניתוח טקסטים רפואיים ושיח במדיה החברתית בכדי לתאר באופן רחב את הקשרים השונים הנוצרים בין יצירת ידע, העברתו והיעדרו.