נגה בובר בן-דוד

noga

חוקרת את תחום משמעות העבודה בעסקים חברתיים בהנחייתם של פרופ' נורית שטדלר ופרופ' בני גדרון. מתעניינת ומלמדת סוגיות של שינוי חברתי, תיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות וחברה בישראל.