עינת בר-דרור

עינת
עינת
בר-דרור

תחומי מחקר: המרה דתית, השתייכות דתית, שינוי זהות, אנתרופולוגיה של המוסר, אנתרופולוגיה פסיכולוגית ורפואית, סוציולוגיה של החברה בישראל.

חוקרת היבטים של זהות והשתייכות דתית בקרב בעלי תשובה ותיקים בישראל.  המחקר עוסק  בבירור המחודש ובהתמקמות החברתית המאוחרת של החוזרים בתשובה אל מול החברה החרדית לאחר שנים ארוכות של חיים בתוכה.  בתוך כך נבחן מקומם של בני הדור השני לתשובה ביחס לאילו.  המחקר עוסק בממשק שבין חילוניות ודתיות בהקשר של קונברסיה דתית, תוך התמקדות בפרספקטיבה רפלקסיבית לאורך זמן.  הדוקטורט נכתב בהנחייתו של ד"ר יהודה גודמן.  

עבודת הM.A שלה בחנה את הדילמות והאסטרטגיות המוסריות של דתיים המטפלים בהומוסקסואלים בישראל.

 

Research areas:    Religious conversion, religious belonging, identity change, anthropology of morality, psychological and medical anthropology, sociology of Israeli society.

Her research focuses on aspects of identity and religious belonging among Ba’Alei Teshuva in Israel. The research focuses on the way in which converts Look back on their experiences and position themselves socially within ultra-Orthodox society after many years of living within it. The place of the second generation Ba’Alei Teshuvah in relation to this process is also examined.  The research deals with the interface between secularism and religiosity in the context of religious conversion, focusing on a reflexive perspective over time. The PhD is conducted under the guidance of Dr. Yehuda Goodman. 

Her M.A. thesis investigated the dilemmas and moral strategies of religious therapists who treat homosexuals in Israel.