עמיר סגל

עמיר

תחומי מחקר: הגירה, הגירה יהודית ועלייה לישראל, יהדות ארה"ב, שירה פוליטית, פילנתרופיה, חקר חברה אזרחית.

עמיר סגל הוא דוקטורנט במחלקה בשלב ב'. חוקר מהגרים טרנסלאומיים במקום העבודה: המקרה של מהגרים יהודים מצפון אמריקה בישראל. 

במחקר זה אני בוחן את המפגש של מהגרים טרנלאומיים עם מקום העבודה. המחקר נעשה על ידי התמקדות בקבוצת המהגרים היהודים מצפון אמריקה לישראל והמעורבות שלהם בשלושה תחומי עיסוק: גיוס כספים, דיפלומטיה ובייסבול. מחקר זה בוחן כיצד חוויות של מהגרים טרנסלאומיים משתנות לפי תחומי העיסוק השונים אותם הם בוחרים, ואת ההשפעה שיש להם במקומות העבודה ותחומי העיסוק.