רוואן נוסיבה

דוקטור, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4505, חברה, בתיאום מראש
Rawan.Nuseibeh@mail.huji.ac.il