שרון אפריל

sharon

חוקרת חדשנות בערים בעולם באמצעות מודלים של חדשנות פתוחה, חדשנות שיתופית ויזמות אורבנית ועירונית. בהנחייתה של פרופ' עמליה אוליבר.