לימודי מוסמך

לימודי התואר הראשון מהווים יסוד ללימודי התואר השני והכנה לו. בלימודי התואר השני מושם דגש על מחקר עצמאי. המחלקה מציעה לתלמידים ארבע מגמות התמחות לתואר מוסמך, שיפורטו להלן. בנוסף, קיימים מספר מסלולי התמחות אחרים בשילוב עם המכון ללימודים עירוניים ואזוריים ולימודי הסביבה וכן תוכנית אישית המיועדת למצטיינים. תכנית הלימודים למוסמך עברה שינוי החל משנת הלימודים תש"ע. תלמידים ותיקים, שיסיימו את לימודי המוסמך, לרבות כתיבת תזה,  החל מיולי 2010, יוכלו לסיים לפי דרישות התכנית החדשה.
הלימודים יימשכו כשנתיים, ויתקיימו בשני מסלולים:

מסלול מחקרי – עם עבודת מחקר (תזה) - לימודים המאפשרים המשך לימודים לתואר דוקטור. הלימודים יתקימו ביום שני ושלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).
מסלול לא מחקרי – ללא עבודת מחקר. הלימודים יתקיימו ביום שלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).

במסגרת הלימודים למוסמך קיימות ארבע מגמות:

  • סוציולוגיה
  • אנתרופולוגיה
  • לימודי ארגון
  • דמוגרפיה

כל תלמיד ישתייך לאחת ממגמות ההתמחות. ארבע המגמות כוללות שיעורי חובה בנוסף על לימודי החובה הכלליים, ומכוונות את התלמידים לשיעורי בחירה המתאימים להתמחותם.

מלבד ארבע המגמות הנ"ל קיימות אפשרויות התמחות נוספות:

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים.

לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

תוכנית התמחות אישית, הן בתוך המחלקה והן בצירוף עם מחלקה אחרת. התוכנית האישית הנה בהיקף של 54-52 נ"ז, ומיועדת רק לתלמידים מצטיינים (ממוצע ציונים 90 לפחות), הלומדים במסלול המחקרי, ומותנית בהנחייתו של מורה בכיר במחלקה ובאישור יועץ לימודי המוסמך.

הלימודים מבוססים על לימודי חובה כלליים לכלל המגמות, לימודי חובה במגמות ולימודי בחירה. באופן כללי, לימודי החובה הכלליים וחלק מלימודי החובה במגמות נלמדים בשנת הלימודים הראשונה למוסמך. לימודי העומק בתחומי ההתמחות נלמדים בשנת הלימודים השנייה למוסמך.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר מוסמך

קישור אל השנתון

המגמה לסוציולוגיה

סטודנטים במסלול יחשפו לקשת רחבה של תיאורטיקנים שניסחו שאלות, בעיות, פרדוכסים והסברים שונים לנושאים מגוונים העומדים במרכז השיח החברתי כיום בתחומי הפוליטיקה, הדת, המדינה, הכלכלה, המגדר וכו'. בנוסף, יעברו הסטודנטים קורסים בתחומים המתודולוגים השונים המאפיינים את המחקר הסוציולוגי הכמותני והאיכותני. המסלול מיועד לסטודנטים השואפים להבין ולרכוש כלים תיאורטיים ומתודולוגים על מנת להסביר את העולם החברתי והתרבותי המשתנה.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה למגמה בסוציולוגיה

המגמה לאנתרופולוגיה

המגמה לאנתרופולוגיה מציעה למועמדים התמחות בתיאוריות וכלים מתודולוגיים שיאפשרו להם לבוא במגע עם המציאות בשטח ולאסוף נתונים רלבנטיים על מנת להבין אותה טוב יותר. לבד מהכשרה בתיאוריות ובכלים המתודולוגיים המרכזיים של הדיסציפלינה, המגמה מציעה קורסים תמטיים בנושאים מרתקים שונים כגון פוליטיקה ואי-שיוויון, עצמי ורגשות, רפואה ופריון, דת וטקס, יצירתיות וטכנולוגיה, ועוד.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה למגמה באנתרופולוגיה

המגמה ללימודי הארגון

התכנית ללימודי הארגון:

לימודים מתקדמים במגמה ללימודי הארגון מהווים בסיס הן להתפתחות אקדמית, והן להתמקצעות בתחומי הפיתוח והייעוץ הארגוני. המגמה מציעה התבוננות סוציולוגית ואנתרופולוגית מעמיקה ביחס להתפתחות של ארגונים ולמשמעותם. במסגרת התכנית נעסוק בסוגיות מפתח בעולם הארגוני, ביניהן: תרבות ארגונית, יחסי כוח, קונפליקט ושותפות, חדשנות, יצירתיות ולמידה. התכנית מציעה קשר הדוק בין תאוריה ומעשה, כולל התנסויות מודרכות במחקר וייעוץ, ואפשרות לפרקטיקום בחברות ייעוץ מובילות.

מבנה התכנית:

מגמת לימודי הארגון מציעה התמחות בשלושה אשכולות עיקריים: תיאוריה, מחקר ויישום. בכל אשכול ישנו קורס בסיסי שיילמד בשנה א', וקורסי בחירה מתקדמים שיילמדו בשנה ב'.

א. אשכול תיאורטי: מאפשר היכרות עם תיאוריות מרכזיות בתחום לימודי הארגון, והתנסות בקריאה ביקורתית של טקסטים מורכבים. האשכול כולל קורס בסיס (תיאוריות ארגוניות) וקורס מתקדם (קבוצת קריאה סוציולוגית או אנתרופולוגית). 

ב. אשכול מחקרי: מאפשר היכרות עם שיטות מחקר מגוונות והתנסות בעריכת מחקר ארגוני. האשכול כולל קורסי בסיס בשיטות מחקר איכותניות וכמותיות, קורסים מתקדמים לסטודנטים במסלול המחקרי (ביניהם: עבודת שדה, הריאיון המחקרי, שיטות כמותיות מתקדמות), וכן בחירה בין מספר סמינרי מחקר בתחומי דעת שונים (ביניהם: חדשנות ויזמות, משפחה ועבודה, שותפות וקונפליקט בארגונים). 

ג. אשכול יישומי: מאפשר היכרות עם סוגיות מפתח בתחום הייעוץ, הניהול והפיתוח הארגוני, ביניהן: שינוי ארגוני, פיתוח מנהיגות, גישות ייעוציות, והקשר בין יועץ ונועץ. האשכול כולל קורס בסיס המשלב למידה תיאורטית עם התנסות מודרכת בייעוץ (אבחון, התערבות והערכה בארגונים), וכן קורסי בחירה מתקדמים המאפשרים העמקה והתמחות (כגון: ארגונים בין תאוריה ומעשה, פרקטיקום בחברות ייעוץ).

טבלה מסכמת

 

אשכול תיאורטי

אשכול מחקרי

אשכול יישומי

שנה א'

תיאוריות ארגוניות

שיטות מחקר איכותניות א'

שיטות מחקר כמותיות א'

סמינר מחקר (בחירה)

אבחון, התערבות והערכה בארגונים

שנה ב'

קבוצת קריאה סוציולוגית או אנתרופולוגית

קורס מתקדם בשיטות מחקר (בחירה)

סמינר מחקר נוסף (בחירה)

ארגונים בין תיאוריה ומעשה

פרקטיקום בארגונים (בחירה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה למגמה בלימודי ארגון

המגמה לדמוגרפיה

לימודי אוכלוסייה הינו תחום רחב העוסק בגורמים ובהשלכות הכלכליות חברתיות ופוליטיות של שינויי אוכלוסייה. לימודי דמוגרפיה הינו תחום אינטרדספלינארי ביסודו. הדמוגרפים עוסקים בנושאים שונים ממוביליות חברתית עד מגדר ומשפחה. המגמה מעניקה לסטודנטים כלים לניתוח נתונים (בעיקר) כמותניים בהקשר של נושאים חברתיים. המגמה מציעה קורסים תיאורטיים ופרקטיים המכשירים את הסטודנט לעבוד עם מאגרי הנתונים.

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה במגמה לדמוגרפיה