לימודי מוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

book

 

 

הלימודים לתואר שני במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מיועדים עבור אלו מכם.ן השואפים להבין ולרכוש כלים תיאורטיים, מתודולוגים וישומיים על מנת להסביר את העולם החברתי והתרבותי המשתנה, לפעול בו ולהשפיע עליו.

במהלך הלימודים לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה תחשפו לקשת רחבה של תיאורטיקנים שניסחו שאלות, בעיות, פרדוכסים והסברים שונים לנושאים מגוונים העומדים במרכז השיח החברתי כיום בתחומי הפוליטיקה, המדינה, הכלכלה, מגדר, רפואה ופריון, דת וטקס, יצירתיות וטכנולוגיה כו'. בנוסף, תעברו קורסים בתחומים המתודולוגים השונים המאפיינים את המחקר הסוציולוגי הכמותני והאיכותני והמחקר האנתרופולוגי. 

הלימודים יימשכו כשנתיים, ויתקיימו בשני מסלולים:

מסלול מחקרי – עם עבודת מחקר (תזה) - לימודים המאפשרים המשך לימודים לתואר דוקטור. הלימודים יתקימו ביום שני ושלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).
מסלול לא מחקרי – ללא עבודת מחקר. הלימודים יתקיימו ביום שלישי (יש להתעדכן בשנתון לגבי פרטי הקורסים והמועדים).

במסגרת התואר השני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה תוכלו להתמקצע ולהעמיק במגמות לימודי ארגון או דמוגרפיה. שתי המגמות כוללות שיעורי חובה בנוסף על לימודי החובה הכלליים, ומכוונות אתכם.ן לשיעורי בחירה המתאימים להתמחותם:

ארגון

דמו

 

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה לתואר מוסמך

קישור אל השנתון

קישור אל מבנה הלימודים 

המגמה ללימודי הארגון

המגמה לתואר שני בלימודי הארגון מציעה התבוננות מעמיקה ביחס לנושאים רבים ומגוונים הקשורים לארגונים. בין הנושאים נכללים תיאוריות ארגוניות, התפתחות של ארגונים בראייה מקומית וגלובלית, חדשנות ושיתופי פעולה בין ארגונים, משמעות של עבודה בארגונים, מגדר וארגונים, והאופן בו נבנות מערכות של כוח, שותפות והיררכיה. לימודים במגמה מהווים בסיס להתפתחות אקדמית מחקרית ולעבודה מעשית בתחומי ייעוץ ופיתוח ארגוני, מחקר יישומי, הערכה וניהול. התכנית מציעה קשר הדוק בין תאוריה ומעשה, כולל התנסויות מודרכות במחקר וייעוץ, ופרקטיקום בחברות ייעוץ מובילות. הלימודים מתקיימים בימי שלישי (יום לימודים מרוכז).

מועמדות

לימודים

666

333

777


 

 

הגשת מועמדות למגמה

הקבלה לתכנית מבוססת על לא רק מצוינות אקדמית, אלא גם על מוטיבציה, תחומי עניין וניסיון מעשי בעולם העבודה. בהתאם לכך, נבקש להגיש תיק המועמדות שיאפשר לנו להכיר אותך באופן משמעותי ככל האפשר. על התיק לכלול:

-מכתב הצהרת כוונות: המסביר מדוע ברצונך ללמוד במגמה ומה הציפיות שלך מהלימודים

-קורות חיים: אשר יפרטו את הניסיון המקצועי והכישורים שרכשת לאורך השנים

-שני מכתבי המלצה: מהאקדמיה ו/או מהפרקטיקה

-גיליון ציונים של התואר הראשון

-דוגמא לעבודה אקדמית: עבודת סמינר או עבודת סיום בקורס אקדמי.

מסמכים אלו יש לצרף בעת הגשת המועמדות דרך אתר ההרשמה האוניברסיטאי 

 

הגשת מועמדות, פטורים ולימודי השלמה במגמת ארגון

השלמה

תנאי הקבלה:

מכסת המתקבלים מוגבלת במטרה ליצור בכל מחזור לימודים קבוצה איכותית ומגובשת. הקבלה למגמה מתבססת על קורות חיים, המלצות, והישגים בלימודים קודמים. תנאי הסף לקבלה הינם תואר בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בציון 85 לפחות וציון של 80 לפחות בחוג הנוסף. תואר בוגר בחוג אחר מצריך ממוצע של 88 לפחות ובדרך כלל כרוך בלימודי השלמה. למגמה יתקבלו בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, לפי החלטת ועדת קבלה של המחלקה. 

מועדי הרשמה: ההרשמה תחל בתאריך 21.1.20 ותסתיים בתאריך 31.8.21. תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק במחלקה.

 

הגשת מועמדות למגמה: 

הקבלה לתכנית מבוססת על לא רק מצוינות אקדמית, אלא גם על מוטיבציה, תחומי עניין וניסיון מעשי בעולם העבודה. בהתאם לכך, נבקש להגיש תיק המועמדות שיאפשר לנו להכיר אותך באופן משמעותי ככל האפשר. על התיק לכלול:

-מכתב הצהרת כוונות: המסביר מדוע ברצונך ללמוד במגמה ומה הציפיות שלך מהלימודים

-קורות חיים: אשר יפרטו את הניסיון המקצועי והכישורים שרכשת לאורך השנים

-שני מכתבי המלצה: מהאקדמיה ו/או מהפרקטיקה

-גיליון ציונים של התואר הראשון

-דוגמא לעבודה אקדמית: עבודת סמינר או עבודת סיום בקורס אקדמי.

מסמכים אלו יש לצרף בעת הגשת המועמדות דרך אתר ההרשמה האוניברסיטאי 

 

פטורים ולימודי השלמה:

בוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה פטורים מלימודי השלמה. בנוסף באפשרותם להמיר את הקורס הבסיסי בשיטות מחקר בקורס מתקדם כגון: תורת הריאיון, שיטות כמותיות מתקדמות, ניתוח טקסטים, עבודת שדה ועוד.

בוגרי תארים אחרים נדרשים להשלים את הקורס מבוא לסטטיסטיקה, וכן את אחד מצמדי הקורסים הבאים: מבוא לסוציולוגיה + תיאוריות סוציולוגיות, או מבוא לאנתרופולוגיה + תיאוריות אנתרופולוגיות. במידה וקורסים אלו נלמדו במהלך תואר ראשון ניתן לבקש מהם פטור.

 

פרטי קשר:

יועצת המגמה: ד"ר תמי רובל-ליפשיץ tammy.rubel@mail.huji.ac.il

מנהלנית הוראה ותלמידים: נטלי  גולשטיין nataliem@savion.huji.ac.il

לימודים במגמת הארגון

ל

במהלך שנה א׳ נלמדים קורסי החובה בשלושה תחומים מרכזיים:

 • תיאוריה ארגונית: קריאה ביקורתית ומעמיקה של טקסטים העוסקים בהבניה של הנחות יסוד ארגוניות, וביחסי הגומלין בין תהליכים חברתיים, תרבותיים וארגוניים. 
 • מחקר ארגוני: היכרות עם שיטות מחקר איכותניות וכמותיות המאפשרות לחקור ולהבין ארגונים. בנוסף, השתתפות בסמינר מחקר אחד לבחירה, בתחומי המומחיות של חברי וחברות הסגל בתכנית, ביניהם: חדשנות ויזמות בארגונים, משפחה ועבודה, שותפות וקונפליקט בארגונים, יסודות הייעוץ ארגוני.
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני: התנסות מעשית בזוגות בביצוע אבחון ארגוני, הצעת תכנית התערבות להנהלה וליווי תהליכי שינוי בארגון. התהליך נעשה תוך ליווי והדרכה של יועצות ארגוניות מנוסות, ומנטורינג מתלמידי שנה ב׳ בתכנית.

 

בשנה ב׳ תכנית הלימודים גמישה יותר, ומאפשרת העמקה והרחבה בתחומי עניין נבחרים, באופן המותאם לשאיפות האקדמיות והמקצועיות. ניתן לבחור בין שני מסלולים עיקריים:

 • מסלול מחקרי: מסלול הכולל כתיבת תזה בהנחיית חבר/ת סגל מהמחלקה. כמו כן נדרשת השתתפות בקורס כתיבה אקדמית ייחודי לתלמידי מחקר, וכן בקורסים מתקדמים בשיטות מחקר, כגון: תורת הריאיון, עבודה שדה, ניתוח טקסטים ושיטות מחקר כמותיות מתקדמות.
 • מסלול לא-מחקרי: מסלול ללא תזה, המאפשר השתתפות בקורסי בחירה מגוונים בהתאם לתחומי עניין אישיים. בין הקורסים: פרקטיקום בארגוני מחקר, ייעוץ ופיתוח ארגוני, והשתתפות בקהילה מקצועית לומדת של מומחים/ות בתחום הארגוני.

רשימת הקורסים המלאה 

מבנה התכנית והלימודים 

 

פרקטיקום בארגוני מחקר, ייעוץ ופיתוח ארגוני

 

בשנה ב׳ בתכנית לתואר שני ללימודי הארגון ניתן להשתלב בקורס פרקטיקום (קורס בחירה). הפרקטיקום מאפשר השתלבות בארגון העוסק בייעוץ ופיתוח ארגוני במשך יום בשבוע, ולמידה מעשית מודרכת מתוך הצטרפות לפרויקטים של מחקר, ייעוץ ופיתוח ארגוני.

 

בין הארגונים המשתתפים בתכנית:

- חברת לוטם לייעוץ ופיתוח ארגוני

- חברת צפנת למחקר, ייעוץ ופיתוח ארגוני

- מכון ברוקדייל למחקר יישומי ופיתוח מדיניות

- צה״ל: מחלקת מדעי ההתנהגות (ממד״ה), בית הספר למנהיגות ומכון המחקר

- מפרש: חממה ליזמות חינוכית למנהלי בתי ספר

- שתיל: ייעוץ לארגוני שינוי חברתי

- חברת אמדוקס: מחלקת פיתוח פנים ארגוני

- חברת עדנה פשר לייעוץ ופיתוח ארגוני

ועוד...

 

בנוסף לעבודה המעשית בארגון, ניתן ליווי אקדמי במסגרת שיעורי הקורס, במתכונת של קבוצת עמיתים לומדת: כל סטודנט.ת מציג.ה את מקום ההתמחות שלו.ה, וכן דילמות העולות מן העבודה המעשית. דרך לימוד ייחודית זו מאפשרת: (א) לרכוש ולחזק מיומנויות של ייעוץ, הנחוצות על מנת לסייע בפתרון הדילמה; (ב) להתרשם מהעשייה בארגונים השונים, וכך לקבל מבט רחב על אפשרויות מקצועיות שונות, ו-(ג) להתייחס לדילמה באמצעות מושגים וכלים שנלמדו במהלך התואר, וכך לקשר בין תיאוריה ופרקטיקה. 

קהילת הבוגרים והבוגרות

 

למגמה ישנה קהילת בוגרים.ות פעילה, המהווה בסיס ליצירת שיתופי פעולה והזדמנויות להתפתחות אקדמית, מקצועית ותעסוקתית. הקהילה פועלת בשני מרחבים עיקריים: האחד הוא קבוצת פייסבוק בה מתפרסמות הצעות עבודה רלוונטיות לבוגרי.ות התואר השני במחלקה והזדמנויות ללמידה ופיתוח מקצועי. השני הינו קהילה מקצועית לומדת, אשר מתכנסת אחת לחודש במסגרת הקורס ״בין תיאוריה למעשה״. מפגשים אלו כוללים הרצאות של מומחים.ות בתחום הארגוני, אשר משתפים.ות בסיפור הקריירה, וכן בידע, כלים ותובנות מתחום מומחיותם.ן. בוגרי.ות התכנית מוזמנים.ות לקחת חלק במפגשים ולעיתים אף להתארח בהם.

לצפייה במפגשים נבחרים של הקורס ״בין תיאוריה למעשה״:

עמליה

מפגש עם פרופ׳ עמליה אוליבר בנושא חדשנות בארגונים

 

שרון

מפגש עם ד״ר שרון אפריל בנושא פיתוח חדשנות בארגונים

 

יעל

מפגש עם ד״ר יעל בן-דוד בנושא הנחיית קבוצות במרחב הוירטואלי

 

888

מפגש עם פרופ׳ ישראל כץ בנושא מנהיגות וייעוץ

מ

מפגש עם שלומית אורטס על כלים לליווי אישי של מנהלים ומנהלות בארגונים

חן

מפגש עם חן כהן על ליווי מנהלים ומנהלות בתקופות של שינוי ומשבר, מהזוית של יועצת פנים ארגונית

תמר

מפגש עם תמר אמיר על ייעוץ מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית בארגנים

צמ

מפגש עם הדס בן אליהו בנושא התערבות מגדרית בארגונים

ממ

מפגש עם מיכל שלומי על התפתחות המושג אג׳יליות והמשמעות שלו בתהליכי ייעוץ ופיתוח ארגוני

י

מפגש עם תמי רייזר-אבנד וזוהר: מקרה בוחן של הטמעת אג׳יליות בארגון הג׳ויינט

 

 

שנה ב׳ במגמה

 

בשנה ב׳ תכנית הלימודים גמישה יותר, ומאפשרת העמקה והרחבה בתחומי עניין נבחרים, באופן המותאם לשאיפות האקדמיות והמקצועיות. ניתן לבחור בין שני מסלולים עיקריים:

 • מסלול מחקרי: מסלול הכולל כתיבת תזה בהנחיית חבר/ת סגל מהמחלקה. כמו כן נדרשת השתתפות בקורס כתיבה אקדמית ייחודי לתלמידי מחקר, וכן בקורסים מתקדמים בשיטות מחקר, כגון: תורת הריאיון, עבודה שדה, ניתוח טקסטים ושיטות מחקר כמותיות מתקדמות.
 • מסלול לא-מחקרי: מסלול ללא תזה, המאפשר השתתפות בקורסי בחירה מגוונים בהתאם לתחומי עניין אישיים. בין הקורסים: פרקטיקום בארגוני מחקר, ייעוץ ופיתוח ארגוני, והשתתפות בקהילה מקצועית לומדת של מומחים/ות בתחום הארגוני.

רשימת הקורסים המלאה 

תכנית המנטורינג

 

במגמה פועלת תכנית מנטורינג ייחודית, בה סטודנטים.ות בשנה ב׳ מלווים.ות את הסטודנטים.ות בשנה א׳.  הליווי נעשה במסגרת הקורס ״אבחון התערבות והערכה בארגונים״, המבוסס על התנסות מעשית מודרכת בייעוץ לארגון: במהלך סמסטר א׳ נאסף מידע על ההתנהלות בארגון באמצעות ראיונות, תצפיות וסקרים, ונכתב דוח אבחון ארגוני. במהלך סמסטר ב׳ מוצג הדוח להנהלת הארגון, ונעשית התערבות שמטרתה להביא לשינוי חיובי בארגון. במסגרת שיעורי הקורס נלמדים תכנים תיאורטיים ומעשיים רלוונטיים, וניתן מקום להעלאת דילמות והתייעצות.

בעקבות יוזמה של בוגרי.ות הקורס, הוחלט כי תהליך הייעוץ לארגון יזכה לליווי לא רק על ידי מרצות הקורס, אלא גם על ידי בוגרים.ות המעוניינים.ות להתנסות במתן ייעוץ אישי. הבוגרים.ות הללו משמשים כמנטורים.ות של הזוגות לאורך השנה, ומלווים את תהליך העבודה עם הארגון . במקביל, מקבלים.ות המנטורים.ות הדרכה על מנטורינג ממרצות הקורס, שהן יועצות ארגוניות מנוסות. התהליך כולו נעשה בהתנדבות מלאה, ומבוסס על מוטיבציה פנימית, רצון ללמידה ומחויבות אישית ומקצועית.

 

המגמה לדמוגרפיה

המגמה לדמוגרפיה מציעה הזדמנות ייחודית ללמידה והעמקה בתחומי הידע העיקריים בחקר אוכלוסיות אנושיות ובתהליכים דינמיים של אוכלוסיות.

המגמה לדמוגרפיה הינה ייחודית לאוניברסיטה העברית בירושלים ולא קיימת באף מוסד אקדמי אחר בארץ. לימודים במגמה לדמוגרפיה מהווים בסיס להתפתחות אקדמית מחקרית הכוללת גם מחקר יישומי, וכמו כן  לעבודה מעשית בתחומים רבים. לצד הקניית ידע אקדמי והתמחות מעשית, המגמה מעניקה לתלמידיה כלים לניתוח נתונים כמותניים אשר יכולים לשמשם במקומות עבודה מבוקשים הדורשים ידע ויכולת בניתוח והצגת נתונים. סטודנטים אשר יועסקו בעתיד במגזר הציבורי, במגזר הפרטי ובמגזר השלישי יוכלו לעשות שימוש בידע הנלמד לצורך פתרון בעיות בתחומים מגוונים ולצורך תכנון אסטרטגי מושכל ומבוסס נתונים (כולל תחזיות אוכלוסיה עתידיות).

לימודי הדמוגרפיה מיועדים עבוד סטודנטים שעסקו או למדו את התחום בעבר, אך גם עבור אלו מכם שזוהי היכרותם הראשונית עם התחום והם מתקיימים ביום מרוכז אחד בשבוע, יום שלישי, למעט סטודנטים הנדרשים ללימודי השלמה.

demog

קבלה

limudim

prac

bigrim

 

prac

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה במגמה לדמוגרפיה

התמחות בדמוגרפיה

demo

בשנה ב׳ במגמה לדמוגרפיה סטודנטים משתלבים בקורס התמחות. ההתמחות מאפשרת השתלבות בארגון העוסק בתחומים רלוונטיים ולמידה מעשית מודרכת מתוך הצטרפות לפרויקטים של מחקר וייעוץ. בנוסף לעבודה המעשית בארגון, ניתן ליווי אקדמי במסגרת שיעורי הקורס, במתכונת של קבוצת עמיתים לומדת: כל סטודנט.ת מציג.ה את מקום ההתמחות שלו.ה, וכן דילמות העולות מן העבודה המעשית. דרך לימוד ייחודית זו מאפשרת: (א) להתרשם מהעשייה בארגונים השונים, וכך לקבל מבט רחב על אפשרויות מקצועיות שונות, ו-(ב) להתייחס לדילמה באמצעות מושגים וכלים שנלמדו במהלך התואר, וכך לקשר בין תיאוריה ופרקטיקה. 

במקרים מסוימים ועל פי ניסיון נרכש של הסטודנט, ניתן להחליף את קורס זה בקורס אחר, באישור יועצת המגמה לדמוגרפיה.

התמחות בדמוגרפיה

demo

בשנה ב׳ במגמה לדמוגרפיה סטודנטים משתלבים בקורס התמחות. ההתמחות מאפשרת השתלבות בארגון העוסק בתחומים רלוונטיים ולמידה מעשית מודרכת מתוך הצטרפות לפרויקטים של מחקר וייעוץ. בנוסף לעבודה המעשית בארגון, ניתן ליווי אקדמי במסגרת שיעורי הקורס, במתכונת של קבוצת עמיתים לומדת: כל סטודנט.ת מציג.ה את מקום ההתמחות שלו.ה, וכן דילמות העולות מן העבודה המעשית. דרך לימוד ייחודית זו מאפשרת: (א) להתרשם מהעשייה בארגונים השונים, וכך לקבל מבט רחב על אפשרויות מקצועיות שונות, ו-(ב) להתייחס לדילמה באמצעות מושגים וכלים שנלמדו במהלך התואר, וכך לקשר בין תיאוריה ופרקטיקה. 

במקרים מסוימים ועל פי ניסיון נרכש של הסטודנט, ניתן להחליף את קורס זה בקורס אחר, באישור יועצת המגמה לדמוגרפיה.

התמחות בדמוגרפיה

demo

בשנה ב׳ במגמה לדמוגרפיה סטודנטים משתלבים בקורס התמחות. ההתמחות מאפשרת השתלבות בארגון העוסק בתחומים רלוונטיים ולמידה מעשית מודרכת מתוך הצטרפות לפרויקטים של מחקר וייעוץ. בנוסף לעבודה המעשית בארגון, ניתן ליווי אקדמי במסגרת שיעורי הקורס, במתכונת של קבוצת עמיתים לומדת: כל סטודנט.ת מציג.ה את מקום ההתמחות שלו.ה, וכן דילמות העולות מן העבודה המעשית. דרך לימוד ייחודית זו מאפשרת: (א) להתרשם מהעשייה בארגונים השונים, וכך לקבל מבט רחב על אפשרויות מקצועיות שונות, ו-(ב) להתייחס לדילמה באמצעות מושגים וכלים שנלמדו במהלך התואר, וכך לקשר בין תיאוריה ופרקטיקה. 

במקרים מסוימים ועל פי ניסיון נרכש של הסטודנט, ניתן להחליף את קורס זה בקורס אחר, באישור יועצת המגמה לדמוגרפיה.

מה זה דמוגרפיה?

de

תחומי הידע העיקריים בדמוגרפיה דנים בתהליכי שינוי אוכלוסייה ובאופן בו שינויים אלה משפיעים על מגמות כלכליות חברתיות ופוליטיות רחבות יותר ואף מושפעים מהן בעצמם. בין הנושאים הרבים והמגוונים נכללים בדמוגרפיה ילודה, תמותה, תחלואה, הגירה פנימית, הגירה בין-לאומית, הזדקנות האוכלוסיה והשתנות מבנה המשפחה. דמוגרפיה היא תחום אינטרדיסציפלינרי ביסודו ומתבסס על ניתוח והבנה של תהליכי אוכלוסיה ברמה של יחידים, זוגות או משפחות וברמה של תתי-אוכלוסיות, אזורים או מדינות. הדמוגרפים עוסקים בסוגיות חברתיות מגוונות כגון מוסד המשפחה, שוק העבודה, ריבוד חברתי, אתניות ומגדר ומנסים להבין, לדוגמא, מדוע בני זוג בוחרים להביא פחות ילדים; כיצד הירידה בילודה תשפיע על שוק העבודה והמערכת הפנסיונית בעתיד; כיצד פיזור האוכלוסיה מבחינה גיאוגרפית קשור לצפיפות דיור, אבטלה ותחלואה; והאם מדיניות ציבורית משפיעה על תהליכים במשפחה.

 

נכון להיום המגמה לדמוגרפיה באוניברסיטה העברית הינה התכנית היחידה ללימודי דמוגרפיה בארץ. התוכנית משלבת התמחות מעשית המכשירה את הסטודנטים לשוק העבודה. לצד הקניית ידע אקדמי, התוכנית מעניקה לתלמידיה כלים לניתוח נתונים כמותניים אשר יכולים לשמשם במקומות עבודה מבוקשים הדורשים ידע ויכולת בניתוח והצגת נתונים. בוגרי המגמה השתלבו במקומות עבודה בסקטור הפרטי והציבורי, ביניהם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הכלכלה, ביטוח לאומי, מכון ברוקדייל בג'וינט-ישראל, מכון סאלד, בחברות תרופות ותקשורת וכן בגופים שעושים איסוף של נתונים לצורכי מחקר. כמו כן, ישנם בוגרים שהמשיכו ללימודי דוקטורט בארץ ובחו"ל.

קבלה למגמה, פטורים ולימודי השלמה

app

תנאי הקבלה:

מכסת המתקבלים מוגבלת במטרה ליצור בכל מחזור לימודים קבוצה איכותית ומגובשת. הקבלה למגמה מתבססת על הישגים בלימודים קודמים. תנאי הסף לקבלה הינם תואר בוגר בציון 85 לפחות. למגמה יתקבלו בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, לפי החלטת ועדת קבלה של המחלקה. מועמדים שלא סיימו תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בדרך כלל מחויבים בלימודי השלמה. בנוסף, קיימות מלגות לימודים ומחייה למועמדים מצטיינים למגמה. 

מועדי הרשמה:

ההרשמה תחל בתאריך 21.1.21 ותסתיים בתאריך 15.8.21. תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק במחלקה.

 

הגשת מועמדות למגמה

הקבלה לתכנית מבוססת על לא רק מצוינות אקדמית, אלא גם על מוטיבציה ותחומי עניין. בהתאם לכך, נבקש להגיש תיק המועמדות הכולל:

-מכתב הצהרת כוונות: המסביר מדוע ברצונך ללמוד במגמה ומה הציפיות שלך מהלימודים

-גיליון ציונים של התואר הראשון

-דוגמא לעבודה אקדמית: עבודת סמינר או עבודת סיום בקורס אקדמי.

מסמכים אלו יש לצרף בעת הגשת המועמדות דרך אתר ההרשמה האוניברסיטאי 

 

פטורים ולימודי השלמה:

בוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה פטורים מלימודי השלמה. בנוסף באפשרותם להמיר את הקורס הבסיסי בשיטות מחקר איכותני בקורס מתקדם כגון: תורת הריאיון, שיטות כמותיות מתקדמות, ניתוח טקסטים, עבודת שדה ועוד.

בוגרי תארים אחרים נדרשים להשלים את הקורסים הבאים ברמת התואר הראשון: מבוא לסטטיסטיקה, וכן את אחד מצמדי הקורסים הבאים: מבוא לסוציולוגיה + תיאוריות סוציולוגיות, או מבוא לאנתרופולוגיה + תיאוריות אנתרופולוגיות. במידה וקורסים אלו נלמדו במהלך תואר ראשון ניתן לבקש מהם פטור.

ניתן לבדוק את מועדי הקורסים בשנתון האוניברסיטה

 

פרטי קשר:

יועצת המגמה: פרופ' ברברה אוקן  barbara.okun@mail.huji.ac.il

מנהלנית הוראה ותלמידים: נטלי  גולשטיין nataliem@savion.huji.ac.il

פרטים נוספים בחוג טל' 02-5883050.

קהילת הבוגרים והבוגרות

bogrim

למגמה ישנה קהילת בוגרים.ות פעילה, המהווה בסיס ליצירת שיתופי פעולה והזדמנויות להתפתחות אקדמית, מקצועית ותעסוקתית. הקהילה פועלת דרך קבוצת פייסבוק בה מתפרסמות הצעות עבודה רלוונטיות לבוגרי.ות התואר השני במחלקה והזדמנויות ללמידה ופיתוח מקצועי.

 

תכנית הלימודים במגמה

course

דמוגרפיה היא תחום אינטרדיסציפלינרי ביסודו ומתבסס על ניתוח והבנה של תהליכי אוכלוסיה ברמה של יחידים, זוגות או משפחות וברמה של תת-אוכלוסיות, אזורים או מדינות. לדמוגרפים ארגז כלים מתודולוגי ייחודי שפותח לצורך מדידה ואפיון של תכונות אוכלוסיות (בכלל זה, גודלן, הרכבן ופיזורן) ושינויים בהן, וכן לצורך ניתוח נתונים הרלבנטיים לתחום. הדמוגרפים עוסקים בסוגיות חברתיות מגוונות כגון מוסד המשפחה, שוק העבודה, ריבוד חברתי, אתניות ומגדר ומנסים להבין, לדוגמא, מדוע בני זוג בוחרים להביא פחות ילדים; כיצד הירידה בילודה תשפיע על שוק העבודה והמערכת הפנסיונית בעתיד; כיצד פיזור האוכלוסיה מבחינה גיאוגרפית קשור לצפיפות דיור, אבטלה ותחלואה; והאם מדיניות ציבורית משפיעה על תהליכים במשפחה ונושאים רבים נוספים.

שנה א׳ במגמה

מבנה הלימודים יורכב על ידי הסטודנטים בתיאום עם יועצת המגמה לפני תחילת השנה הראשונה. לאורך הלימודים, התלמידים יפגשו עם היועצת על מנת להתאים ולעדכן את מבנה הלימודים בפועל.

במהלך שנה א׳ נלמדים קורסי החובה הבאים:

 • מבוא לדמוגרפיה לתלמידי מוסמך
 • שיטות מחקר כמותניות למוסמך א'
 • שיטות מחקר כמותניות למוסמך ב' (ניתן ללמוד קורסים מתודולוגים מתקדמים מחוגים אחרים על פי אישור היועצת למגמה לדמוגרפיה)
 • מודלים דמוגרפים (מתקיים פעם בשנתיים   - ניתן גם ללמוד קורס זה בשנה ב')
 • פריון ונישואין או תמותה ותחלואה (ניתן גם ללמוד קורסים אלו בשנה ב')  

שנה ב׳ במגמה

בשנה ב׳ תכנית הלימודים גמישה יותר, ומאפשרת העמקה והרחבה בתחומי עניין נבחרים, באופן המותאם לשאיפות האקדמיות והמקצועיות. במהלך שנה ב' תלמידים ישלימו קורסי חובה, סמינרים וקורסי בחירה שלא השלימו במהלך שנה א', כולל הקורס התמחות בדמוגרפיה

ניתן לבחור בין שני מסלולים עיקריים:

 • מסלול מחקרי: מסלול הכולל כתיבת תזה בהנחיית חבר/ת סגל מהמחלקה. כמו כן נדרשת השתתפות בקורס כתיבה אקדמית ייחודי לתלמידי מחקר, וכן בקורסים מתקדמים בשיטות מחקר.
 • מסלול לא-מחקרי: מסלול ללא תזה, המאפשר השתתפות בקורסי בחירה מגוונים בהתאם לתחומי עניין אישיים. בין הקורסים: תחזיות ודינמיקה של אוכלוסיות, משפחה דמוגרפיה ומדיניות, משפחה ותעסוקה: יחסי גומלין.

רשימת הקורסים המלאה

אתיקה במחקר

הכתוב מטה תקף עבור מחקר ברמת מוסמך בלבד. דוקטורנטים/ות מתבקשים/ות לפנות לוועדת הפקולטה בקישור זה.

מחקרים מדעיים המערבים בני אדם חייבים להיות כפופים להגבלות מוסריות הקשורות הן באופן ניהול המחקר והן בתוצאותיו ובהשלכותיו. זכויותיהם של בני אדם המעורבים במחקר - ישירות או בעקיפין - רווחתם וכבודם, צריכים לעמוד לנגד עיניהם של העוסקים במחקר מדעי. הדאגה לאדם המשתתף במחקר וכן ההשלכות הרחבות יותר של המחקר חייבות תמיד להילקח בחשבון לעומת העניין המדעי. אף כי עניינם של העקרונות להלן הוא בראש ובראשונה בהגנה על האנשים המעורבים ישירות במחקר, על החוקר לנקוט זהירות ראויה גם בכל הנוגע להשפעות הפוטנציאליות של המחקר על החברה. כל מחקר מדעי בו מעורבים בני אדם יהיה כפוף לעקרונות אלה.

תנאים לביצוע מחקר המערב בני אדם

כל מחקר מדעי שמעורב בו מחקר בבני אדם (כולל מחקר המתבסס על ראיונות ושאלונים) מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה, לפי התקנון האקדמי. הוועדה מתייחסת לשלושה היבטים אתיים עיקריים במחקר:

1. קבלת הסכמה מפורשת ומודעת של הנחקרים להשתתף במחקר.
2. היעדר כפיה על הנחקרים (ישירה או עקיפה) להשתתף במחקר.
3. שמירת האנונימיות של משתתפי המחקר.

הגשת בקשה לאישור וועדת האתיקה של התכנית ללימודי תרבות

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה כוללים:

 • טופס בקשה לאישור אתי. את הטופס ניתן להוריד כאן
 • טופס הסכמה מראש למשתתפים במחקר שאותו יש להכין בהתאם למחקר הספציפי (ההנחיות כלולות בטופס הבקשה)
 • אישור(ים) על השלמת ההכשרה האתית המקוונת. במקרה של תלמידי מ.א. ודוקטורט, נדרש גם אישור המנחה. הנחיות לכניסה לקורס המקוון כאן
 • במקרה של שאלון או ראיון: פרוטוקול הראיון.

הוראות הגשה:  

 • יש להגיש את כל הטפסים במייל אחד.
 • על שמות הקבצים להיות באנגלית (וכך גם שם המחקר).
 • טפסי הבקשה וההסכמה יוגשו כקובץ וורד.
 • אישורי קורס CITI יוגשו כקובץ PDF.
 • יש לציין בשמות הקבצים שם פרטי ושם משפחה של מגיש/ת הבקשה ולהימנע משימוש בשמות קבצים גנריים (למשל משם קובץ CITI certificate).
 • את הבקשה יש לשלוח במייל לד"ר גילי המר (gili.hammer@mail.huji.ac.il) וד"ר יהודה גודמן (Yehuda.goodman1@mail.huji.ac.il

   

  ).

הוועדה מתחייבת להחזיר תשובה תוך 14 ימי עבודה. האישור תקף ל-18 חודשים מתאריך הנפקת האישור. 

חובות אתיות נוספות החלות על מבצע/ת המחקר:

 • במידה והמחקר עוסק באוכלוסיה פגיעה יש לדאוג מראש לקבלת אישור מהרשות/המוסד האחראיים עליה (כגון משרד החינוך, השב"ס, משרד הביטחון וכד'). אישור כזה אינו מהווה תחליף לאישור הוועדה האוניברסיטאית המאשרת את המחקר.
 • במידה והמחקר ממומן בצורה חיצונית יש לוודא האם נדרשת בחינת הבקשה בתקן IRB (או המקביל האירופאי שלו), במידה וכן ישלהפנות את הבקשה לוועדה העליונה ולא הוועדה הפקולטאית.
 • במקרה של תקלה או התגלותו בדיעבד של סיכון למעורבים במחקר יש לעדכן באופן מידי את הוועדה שאישרה את המחקר.
 • יש לשמור את האישור המקורי לביקורות מטעם המממנים או רשויות המדינה.
 • האישורים שמנפיקות ועדות האתיקה של האוניברסיטה אינם מחליפים את האישור של המדען הראשי של משרד החינוך. השגת אישור מהמדען הראשי הנו באחריות החוקר(ת).

התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

city

המחלקה ל"סוציולוגיה ואנתרופולוגיה" ו"המכון ללימודים עירוניים ואזוריים", מציעים מסלול לימודים ישיר המכשיר
את הסטודנטים לשמש כמתכננים עירוניים וחברתיים, בנוסף להכשרה כסוציולוגים (או אנתרופולוגים) וכעוסקים
במקצועות התכנון העירוני.
תלמידי בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעלי ממוצע כללי של 85, יוכלו להתחיל בשנת הלימודים השלישית
ללימודי הבוגר ללמוד את קורסי ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי במקביל לקורסי מוסמך בסוציולוגיה
ואתרופולוגיה. בשנת הלימודים הרביעית, ירשמו הסטודנטים כתלמידי מוסמך ובמהלך שנה זו יסיימו את כל
חובות לימודי המוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ואת קורסי ההתמחות.
 

תוכנית לימודים:
בוגר שנה א'
בהתאם לתוכנית הלימודים הרגילה
בוגר שנה ב'
1. בהתאם לתוכנית הלימודים הרגילה
2. קורסי השלמה להתמחות בתכנון:
- 40942 גיאואינפורמטיקה ב' (מבוא ל -GIS)
- 40104 גיאוגרפיה של פעילות כלכלית. 
קורסי ההשלמה יכולים להיחשב כקורסי בחירה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (בוגר)
בוגר שנה ג'
1. בהתאם לתוכנית הלימודים הרגילה
2. 8 נ"ז או יותר, מקורסי בחירה למוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
3. קורסי ההתמחות בתכנון בהתאם למפורסם בשנתון:
קורסי חובה (יש ללמוד בשנה ג' את קורסי החובה הנלמדים ביום שלישי. בשנה ד' לא ניתן יהיה ללמוד
קורסי התמחות הנלמדים ביום שלישי):
- 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה 
- 49812 תכנון הלכה למעשה או 49804 מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן 
- 49841 תאוריות התכנון 
אולפנים – חובה ללמוד במהלך התואר שני אולפנים מהרשימה המופיעה בשנתון:
- 49883 אולפן בתכנון ועיצוב אזורי 
- 49822 אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר 
- 40811 אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית 
- 40911 אולפן מרחבי ציבורי 
- 49823 אולפן בתכנון יזמי ומדיניות ציבורית 
קורסי בחירה (ניתן להחשיב עד 8 נ"ז מקורסים אלו על-חשבון קורסי הבחירה של תכנית הלימודים
למוסמך לא מחקרי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה).
- 3 קורסי בחירה מתוך רשימה הכוללת קורסי המכון - סה"כ 6 נ"ז 
1 קורס בחירה – שו"ס + כתיבת עבודה סמינריונית – 2 נ"ז + 4 נ"ז (ללומדים במסלול המוסמך הלא -
מחקרי, הסמינר יחשב במקום הסמינר השני בתוכנית הלימודים למוסמך בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה
וילווה בקורס ייעודי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)


קורסי מוסמך שנה א' (שנה ד' במסלול הלימודים הישיר):
1. קורסי חובה בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה:
- שיטות מחקר איכותניות למוסמך (מרשימת הקורסים המופיעה בשנתון).
- 53950 שיטות מחקר כמותניות א' למוסמך 
- 53831 קבוצת קריאה בסוציולוגיה 
- 53830 קבוצת קריאה באנתרופולוגיה 
- סמינר
2. השלמת קורסי הבחירה הדרושים למוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
3. קורס חובה בלימודי ההתמחות בתכנון:
-  49854 סמינר מכוני 4 
4. השלמת חובות קורסי ההתמחות בהתאם למפורט בשנתון.
מסלול לימודי מוסמך מחקרי יתאפשר בהתאם לאישור פרטני של יועץ המוסמך.