המגמה לדמוגרפיה

המגמה לדמוגרפיה מציעה הזדמנות ייחודית ללמידה והעמקה בתחומי הידע העיקריים בחקר אוכלוסיות אנושיות ובתהליכים דינמיים של אוכלוסיות.

המגמה לדמוגרפיה הינה ייחודית לאוניברסיטה העברית בירושלים ולא קיימת באף מוסד אקדמי אחר בארץ. לימודים במגמה לדמוגרפיה מהווים בסיס להתפתחות אקדמית מחקרית הכוללת גם מחקר יישומי, וכמו כן  לעבודה מעשית בתחומים רבים. לצד הקניית ידע אקדמי והתמחות מעשית, המגמה מעניקה לתלמידיה כלים לניתוח נתונים כמותניים אשר יכולים לשמשם במקומות עבודה מבוקשים הדורשים ידע ויכולת בניתוח והצגת נתונים. סטודנטים אשר יועסקו בעתיד במגזר הציבורי, במגזר הפרטי ובמגזר השלישי יוכלו לעשות שימוש בידע הנלמד לצורך פתרון בעיות בתחומים מגוונים ולצורך תכנון אסטרטגי מושכל ומבוסס נתונים (כולל תחזיות אוכלוסיה עתידיות).

לימודי הדמוגרפיה מיועדים עבוד סטודנטים שעסקו או למדו את התחום בעבר, אך גם עבור אלו מכם שזוהי היכרותם הראשונית עם התחום והם מתקיימים ביום מרוכז אחד בשבוע, יום שלישי, למעט סטודנטים הנדרשים ללימודי השלמה.

תחומי הידע העיקריים בדמוגרפיה דנים בתהליכי שינוי אוכלוסייה ובאופן בו שינויים אלה משפיעים על מגמות כלכליות חברתיות ופוליטיות רחבות יותר ואף מושפעים מהן בעצמם. בין הנושאים הרבים והמגוונים נכללים בדמוגרפיה ילודה, תמותה, תחלואה, הגירה פנימית, הגירה בין-לאומית, הזדקנות האוכלוסיה והשתנות מבנה המשפחה. דמוגרפיה היא תחום אינטרדיסציפלינרי ביסודו ומתבסס על ניתוח והבנה של תהליכי אוכלוסיה ברמה של יחידים, זוגות או משפחות וברמה של תתי-אוכלוסיות, אזורים או מדינות. הדמוגרפים עוסקים בסוגיות חברתיות מגוונות כגון מוסד המשפחה, שוק העבודה, ריבוד חברתי, אתניות ומגדר ומנסים להבין, לדוגמא, מדוע בני זוג בוחרים להביא פחות ילדים; כיצד הירידה בילודה תשפיע על שוק העבודה והמערכת הפנסיונית בעתיד; כיצד פיזור האוכלוסיה מבחינה גיאוגרפית קשור לצפיפות דיור, אבטלה ותחלואה; והאם מדיניות ציבורית משפיעה על תהליכים במשפחה.

נכון להיום המגמה לדמוגרפיה באוניברסיטה העברית הינה התכנית היחידה ללימודי דמוגרפיה בארץ. התוכנית משלבת התמחות מעשית המכשירה את הסטודנטים לשוק העבודה. לצד הקניית ידע אקדמי, התוכנית מעניקה לתלמידיה כלים לניתוח נתונים כמותניים אשר יכולים לשמשם במקומות עבודה מבוקשים הדורשים ידע ויכולת בניתוח והצגת נתונים. בוגרי המגמה השתלבו במקומות עבודה בסקטור הפרטי והציבורי, ביניהם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הכלכלה, ביטוח לאומי, מכון ברוקדייל בג'וינט-ישראל, מכון סאלד, בחברות תרופות ותקשורת וכן בגופים שעושים איסוף של נתונים לצורכי מחקר. כמו כן, ישנם בוגרים שהמשיכו ללימודי דוקטורט בארץ ובחו"ל.

 

 

 

 

Owl learning

תוכנית לימודים

                  

טפסים

קבלה למגמה

כובע אקדמיה

התמחות

               

אייקון של איש

בוגרות ובוגרים מדברים

 

prac

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה במגמה לדמוגרפיה