ד"ר תמי רובל-ליפשיץ

Tami
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר 4506, חברה
יועצת המגמה ללימודי ארגון

תחומי מחקר נבחרים: ערכים אישיים וארגוניים, שותפות וקונפליקט, ייעוץ ופיתוח ארגוני, כוח ומנהיגות.