ד"ר תמי רובל-ליפשיץ

Tami
ד"ר
תמי
רובל-ליפשיץ
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר 4506, חברה
יועצת המגמה ללימודי ארגון
tammy.rubel@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: ערכים אישיים וארגוניים, שותפות וקונפליקט, ייעוץ ופיתוח ארגוני, כוח ומנהיגות.