ד"ר תמי רובל-ליפשיץ

tammy
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר 4506, חברה
יועצת המגמה ללימודי ארגון

תחומי מחקר נבחרים: ערכים אישיים ותרבותיים, החוויה הפסיכולוגית של כוח, יחסי שותפות וקונפליקט, חשיבה יצירתית, פיתוח מנהיגות, ייעוץ ופיתוח ארגוני.