מורן קינן

מורן
מורן
קינן
מנהלנית הוראה
חדר 3419, חברה
02-5883032
moranel@savion.huji.ac.il