המגמה ללימודי הארגון

המגמה לתואר שני בלימודי הארגון מציעה התבוננות מעמיקה ביחס לנושאים רבים ומגוונים הקשורים לארגונים. בין הנושאים נכללים תיאוריות ארגוניות, התפתחות של ארגונים בראייה מקומית וגלובלית, חדשנות ושיתופי פעולה בין ארגונים, משמעות של עבודה בארגונים, מגדר וארגונים, והאופן בו נבנות מערכות של כוח, שותפות והיררכיה. לימודים במגמה מהווים בסיס להתפתחות אקדמית מחקרית ולעבודה מעשית בתחומי ייעוץ ופיתוח ארגוני, מחקר יישומי, הערכה וניהול. התכנית מציעה קשר הדוק בין תאוריה ומעשה, כולל התנסויות מודרכות במחקר וייעוץ, ופרקטיקום בחברות ייעוץ מובילות. הלימודים מתקיימים בימי שלישי (יום לימודים מרוכז).

תנאי הקבלה:

מכסת המתקבלים מוגבלת במטרה ליצור בכל מחזור לימודים קבוצה איכותית ומגובשת. הקבלה למגמה מתבססת על קורות חיים, המלצות, והישגים בלימודים קודמים. תנאי הסף לקבלה הינם תואר בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בציון 85 לפחות וציון של 80 לפחות בחוג הנוסף. תואר בוגר בחוג אחר מצריך ממוצע של 88 לפחות ובדרך כלל כרוך בלימודי השלמה. למגמה יתקבלו בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, לפי החלטת ועדת קבלה של המחלקה. 

מועדי הרשמה: ההרשמה תחל בתאריך 21.1.20 ותסתיים בתאריך 30.6.21. תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק במחלקה.

פרטי קשר:

יועצת המגמה: ד"ר תמי רובל-ליפשיץ tammy.rubel@mail.huji.ac.il

מנהלנית הוראה ותלמידים: נטלי  גולשטיין nataliem@savion.huji.ac.il

לימודים

פטור

666

333

777