המגמה ללימודי הארגון

org

התכנית ללימודי הארגון:

לימודים מתקדמים במגמה ללימודי הארגון מהווים בסיס הן להתפתחות אקדמית, והן להתמקצעות בתחומי הפיתוח והייעוץ הארגוני. המגמה מציעה התבוננות סוציולוגית ואנתרופולוגית מעמיקה ביחס להתפתחות של ארגונים ולמשמעותם. במסגרת התכנית נעסוק בסוגיות מפתח בעולם הארגוני, ביניהן: תרבות ארגונית, יחסי כוח, קונפליקט ושותפות, חדשנות, יצירתיות ולמידה. התכנית מציעה קשר הדוק בין תאוריה ומעשה, כולל התנסויות מודרכות במחקר וייעוץ, ואפשרות לפרקטיקום בחברות ייעוץ מובילות.

מבנה התכנית:

מגמת לימודי הארגון מציעה התמחות בשלושה אשכולות עיקריים: תיאוריה, מחקר ויישום. בכל אשכול ישנו קורס בסיסי שיילמד בשנה א', וקורסי בחירה מתקדמים שיילמדו בשנה ב'.

א. אשכול תיאורטי: מאפשר היכרות עם תיאוריות מרכזיות בתחום לימודי הארגון, והתנסות בקריאה ביקורתית של טקסטים מורכבים. האשכול כולל קורס בסיס (תיאוריות ארגוניות) וקורס מתקדם (קבוצת קריאה סוציולוגית או אנתרופולוגית). 

ב. אשכול מחקרי: מאפשר היכרות עם שיטות מחקר מגוונות והתנסות בעריכת מחקר ארגוני. האשכול כולל קורסי בסיס בשיטות מחקר איכותניות וכמותיות, קורסים מתקדמים לסטודנטים במסלול המחקרי (ביניהם: עבודת שדה, הריאיון המחקרי, שיטות כמותיות מתקדמות), וכן בחירה בין מספר סמינרי מחקר בתחומי דעת שונים (ביניהם: חדשנות ויזמות, משפחה ועבודה, שותפות וקונפליקט בארגונים). 

ג. אשכול יישומי: מאפשר היכרות עם סוגיות מפתח בתחום הייעוץ, הניהול והפיתוח הארגוני, ביניהן: שינוי ארגוני, פיתוח מנהיגות, גישות ייעוציות, והקשר בין יועץ ונועץ. האשכול כולל קורס בסיס המשלב למידה תיאורטית עם התנסות מודרכת בייעוץ (אבחון, התערבות והערכה בארגונים), וכן קורסי בחירה מתקדמים המאפשרים העמקה והתמחות (כגון: ארגונים בין תאוריה ומעשה, פרקטיקום בחברות ייעוץ).

טבלה מסכמת

 

אשכול תיאורטי

אשכול מחקרי

אשכול יישומי

שנה א'

תיאוריות ארגוניות

שיטות מחקר איכותניות א'

שיטות מחקר כמותיות א'

סמינר מחקר (בחירה)

אבחון, התערבות והערכה בארגונים

שנה ב'

קבוצת קריאה סוציולוגית או אנתרופולוגית

קורס מתקדם בשיטות מחקר (בחירה)

סמינר מחקר נוסף (בחירה)

ארגונים בין תיאוריה ומעשה

פרקטיקום בארגונים (בחירה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה למגמה בלימודי ארגון