לימודי בוגר

הלימודים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים מזמנים חוויה אינטלקטואלית רחבה ועמוקה גם יחד. כבר בלימודי התואר הראשון נפגשים התלמידים עם מגמות תיאורטיות מרכזיות המיושמות בהקשרים מגוונים מאד: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של ארגונים, זהות ואחרות, זיכרון, צבא, בריאות וחולי, ג'נדר, דת, טקסים, תיירות, שוק העבודה, זכויות אדם, כלכלה, דמוגרפיה, סטייה ועבריינות, חינוך, תרבות, מנהיגות, אתניות, גלובליזציה ועוד. חשיפה רחבה זו מאפשרת לתלמידים לבחור מתוך מגוון רחב של קורסים ולבנות לעצמם תכנית ממוקדת או מגוונת לפי רצונם.

בתכנית הלימודים לבוגר אין הבחנה פורמאלית בין לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, אך בשנים ב' ו-ג' מוצעים שעורים בעלי דגש אנתרופולוגי או סוציולוגי לבחירת התלמידים. מסלולי הלימודים האפשריים: דו-חוגי (שילוב של לימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם חוג לימודים נוסף) וחד-חוגי (לימודי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בצירוף לימודים משלימים). בשנה א ילמדו כל תלמידי המחלקה בתכנית הדו-חוגית, ויהיו רשאים לעבור לתכנית החד-חוגית בשנת לימודיהם השנייה לפי התנאים הנהוגים בפקולטה.

 

קישור לתוכנית המצוינות של המחלקה

קישור להליך ההרשמה לתואר בוגר ותנאי קבלה לתואר בוגר

קישור אל השנתון

טבלה המפרטת את תכנית הלימודים על פי נ"ז

תוכנית המצוינות

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה החלה להפעיל בתשס"ט מסלול לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון, לקראת השלמת לימודי תואר שני במסלול המחקרי, תוך ארבע שנות לימוד. המסלול כולל מספר קורסים ייעודיים לקבוצת המצטיינים (עד 15 תלמידים בשנה), הנלמדים מעבר למכסת הלימודים הרגילה בתואר הראשון ומחושבים כחלק מנקודות הזכות הנצברות לתואר השני. קורסים ייעודיים אלה מכשירים את משתתפי המסלול לביצוע מחקר תוך פתיחת אפשרויות שונות למחקר וניתוח נתונים. תלמידי המסלול נבחרים על-סמך הצטיינותם בלימודים ומתחילים את לימודיהם במסלול לאחר שהשלימו שלושה סמסטרים. ציון הקבלה למסלול הוא ממוצע 90 לפחות בשני החוגים במהלך לימודי שלושת הסמסטרים הראשונים. תלמידים ששפת אמם אינה עברית, והם בעלי ממוצע של 85 ומעלה בלימודי שלושת הסמסטרים הראשונים, יכולים להגיש בקשה מיוחדת בוועדת ההוראה של המחלקה.