תכנית המצוינות לתואר ראשון

ראשת התכנית ד"ר גילי המר

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה החלה להפעיל בשנת תשס"ט מסלול לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים בתואר הראשון. המסלול מעודד לימודים לקראת השלמת לימודי תואר שני במסלול המחקרי, תוך ארבע שנות לימוד. המסלול כולל קורס ייעודי לקבוצת המצטיינים הנלמד בנוסף למכסת הלימודים הרגילה בתואר הראשון (בשנת תשע"ב קורס מספר 53359). הסטודנטים והסטודנטיות במסלול נבחרים על ידי ראש/ת התכנית על סמך הצטיינותם בלימודים ומתחילים את לימודיהם במסלול לאחר שהשלימו ארבעה סמסטרים (החל מהשנה השלישית של התואר הראשון). תנאי הקבלה למסלול (שעברו שינויים החל משנת הלימודים תשפ"ב) כוללים ממוצע 90 לפחות בכל אחד מהחוגים בהם הסטודנט/ית לומדים במהלך לימודי ארבעת הסמסטרים הראשונים, דוגמת קריאה (בהתאם להנחיות שיפורטו), ועל פי שיקול דעתו/ה של ראש/ת התכנית, ריאיון קצר. במקרה של סטודנטים וסטודנטיות ששפת אמם אינה עברית,  ממוצע הציונים יעמוד על 88 ומעלה בתקופה הנדונה. ראש התכנית יפנה לסטודנטים העומדים בקריטריונים אלו.

טופס הגשת מועמדות