תכנית המצוינות לתואר ראשון

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה החלה להפעיל בתשס"ט מסלול לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון, לקראת השלמת לימודי תואר שני במסלול המחקרי, תוך ארבע שנות לימוד. המסלול כולל מספר קורסים ייעודיים לקבוצת המצטיינים (עד 15 תלמידים בשנה), הנלמדים מעבר למכסת הלימודים הרגילה בתואר הראשון ומחושבים כחלק מנקודות הזכות הנצברות לתואר השני. קורסים ייעודיים אלה מכשירים את משתתפי המסלול לביצוע מחקר תוך פתיחת אפשרויות שונות למחקר וניתוח נתונים. תלמידי המסלול נבחרים על-סמך הצטיינותם בלימודים ומתחילים את לימודיהם במסלול לאחר שהשלימו שלושה סמסטרים. ציון הקבלה למסלול הוא ממוצע 90 לפחות בשני החוגים במהלך לימודי שלושת הסמסטרים הראשונים. תלמידים ששפת אמם אינה עברית, והם בעלי ממוצע של 85 ומעלה בלימודי שלושת הסמסטרים הראשונים, יכולים להגיש בקשה מיוחדת בוועדת ההוראה של המחלקה.

במסלול המואץ תלמידים מצטיינים הממשיכים לתואר שני במחלקה יקבלו במענק מיוחד מהפקולטה להמשך הלימודים.