אנתרופולוגיה תואר ראשון

במה עוסקת האנתרופולוגיה ?

האנתרופולוגיה שואלת שאלות בסיסיות לגבי מהות האדם: יחסיו עם בני אדם אחרים, יחסיו עם הסביבה, עם התרבות החומרית, עם תרבויות וקוסמולוגיות שונות

לימודי האנתרופולוגיה מהווים חלק משמעותי מההכשרה במחלקה. למרות הדמיון המסויים לתכנים הנלמדים בסוציולוגיה, האנתרופולוגיה היא תחום דעת נפרד. יש לה היסטוריה ומסורת משלה,  שיטות מחקר ייחודיות, אופני כתיבה מגוונים, ומרחב תיאורטי ועיוני משלה.

האנתרופולוגיה מתמקדת בחוויה האנושית בהקשרה הרחב; במפגשים בין תרבויות , בחיים לצד שותפים לא אנושיים, ובהתנהלות בתוך אקולוגיות שונות ומשתנות. לימודי האנתרופולוגיה מדגישים את החשיבות של שונות ויחסיות תרבותית, כלומר את האופן בו תופעות שנראות לנו טבעיות ומובָנות מאליהן למעשה מובְנות ומובָנות בצורות שונות בתרבויות שונות, או נעדרות מהן לגמרי. צורת חשיבה זו מנסה לפענח ולהבין את ההיגיון התרבותי הייחודי שעומד בבסיסן של תופעות חברתיות ספציפיות, אך גם להצביע על המשותף בין הגיון זה וההיגיון התרבותי שעומד בבסיסן של תופעות חברתיות אחרות.   

לימודי האנתרופולוגיה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שמים דגש על האוריינטציה הכללית הזאת, כמו גם על הייחודיות של האנתרופולוגיה כדיסציפלינה אקדמית כפי שהיא באה לידי ביטוי בשילוב ההדוק בין שלושה ממדים שונים: ידע תיאורטי מובחן, תופעות ואובייקטים אמפיריים קלאסיים של מחקר אנתרופולוגי, ומתודולוגיה ייחודית של איסוף וניתוח נתונים אתנוגרפיים. הלימודים מתמקדים ברכישת הידע התיאורטי האנתרופולוגי הייחודי, שמכיל מנעד רחב מאוד של תיאוריות, החל מתיאוריות קלאסיות של תרבות כמערכת של ייצוגים קולקטיביים ומערכות מיון שמבנות את תפיסת העולם של בני התרבות, וכלה בתיאוריות אנתרופולוגיות עכשוויות אודות התרומה של סוכנים לא-אנושיים לכינון פעולה אנושית באשר היא; במושאי מחקר ייחודיים שהאנתרופולוגיה גילתה בהם עניין רב לאורך השנים כגון דת ומאגיה, תהליכי חִברות, שפה, מערכות ריפוי, חליפין וערך, תפיסות העצמי, טכנולוגיה, ואמנות; ובמתודולוגיה הייחודית האנתרופולוגית, שמדגישה את החשיבות של עבודת שדה מעמיקה וממושכת בקרב בני התרבות אותה האנתרופולוג/ית מעוניין/ת לחקור. באמצעות חשיפה לקורסים תיאורטיים, אמפיריים, ומתודולוגיים, תלמידי המחלקה יעמיקו את היכרותם עם הדמיון והפרקטיקה האנתרופולוגיים, לא רק ככלים אקדמאיים, אלא גם כלימוד של פרספקטיבה ביקורתית להבנת המציאות האנושית באשר היא.