אמריטי

גדעון ארן

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4504, חברה
02-5883331
gideon.aran@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: סוציולוגיה של הדת; משיחיות; חברה ישראלית: תרבות ותרבות פוליטית

אריק כהן

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4503, חברה
02-5883596
mserik@mscc.huji.ac.il