Table of Contents

הקלטות סמינר מחלקתי

 

הקלטות של הסמינר המחלקתי - סמסטר א׳ 2021-2022:

ד״ר רמי קפלן מאוניברסיטת תל אביב על ״אליטת העסקים, פוליטיקת אקלים וההתפשטות הגלובלית של סביבתנות תאגידית״. 

https://bit.ly/2ZMCVcT

 

הקלטות של הסמינר המחלקתי - סמסטר א׳ 2020-2021:

 
 
renana
26.10.20, ד״ר רננה קידר, ״מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים: מודל משולב של קריאה קרובה ורחוקה לניתוח הצדקות לשימוש בכוח קטלני של המשטרה נגד מפגינים״
קישור להקלטה - https://bit.ly/3lm8lwx
 
דן
 
9.10.20, ד״ר דן קוטליאר, "על האלגוריתמיזציה של  החברה והסוציאליזציה של אלגוריתמים"
קישור להקלטה - https://bit.ly/35e5DUc
 
ליאור
23.11.20, ד"ר ליאור זלמנסון, "כשמחשבים הם הבוס – ניהול אלגוריתמי של עובדים בפלטפורמות מקוונות"
קישור להקלטה-  https://bit.ly/33wIv1K
 
מירב
07.12.2020. ד״ר מירב אהרון גוטמן, 'חדר מלחמה חברתי': כיצד טכנולוגיה מתקדמת יכולה לסייע לנו בהנכחת החברתי בתהליכי קבלת החלטות?  
 
קישור להקלטה https://bit.ly/3lSKzru
 
ספרים
22.12.2020 -  "בין עוורון, קולות של קדושה והנכחת הנעדר" ערב עיון לכבוד צאת הספרים של ד"ר גילי המר, פרופ' נורית שטדלר ופרופ' יורם בילו. 
קישור להקלטה - http://bit.ly/3aDmbrY
 
20.01.21- גבורות להרווי - אירוע לציון גבורות להרווי גולדברג והופעת אסופה ממאמריו בתרגום לעברית

קישור להקלטה- tinyurl.com/harvey-goldberg80

 

הקלטות של הסמינר המחלקתי - סמסטר ב׳ 2021:

 

פישר

12.04.21- פרופ' ערן פישר, ״אלגוריתמים וסובייקטיביות: לקראת תיאוריה של מדיה כמכשירי ידע על העצמי״. 

קישור להקלטה - https://bit.ly/3wOpEfE

עמיר

 

19.04.21- פרופ' עמיר גולדברג, ״למי ניתנה הנבואה? מודל בינה מלאכותית מראה שמנכ״לים, שופטים ופוליטיקאים בעלי חזון מגיעים מהשוליים״

קישור להקלטה - https://bit.ly/32BaT1P

 

בדן

 

03.05.21- פרופ' כריסטאן בדן,  ״Cultural meaning as a network of texts: Challenges and strategies for digital textual research״

קישור להקלטה - 

https://huji.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b92d0a3f-742d-49ba-ae8d-ad1d00c615d3

נטע

07.06.21- ד״ר נטע אבנון זיו, ״המיסוד האלטרנטיבי של מדעי הנתונים״

קישור להקלטה- 

https://bit.ly/3g186GR