כנס האגודה הסוציולוגית השנתי

כנס

 

הכנס ה-53 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, "ירושלים של מטה: סוציולוגיה של מורכבות".

כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית ה- 53, שיתארח באוניברסיטה העברית בירושלים ב-8-9.02.2022, יאפשר הזדמנות להתייחס למורכבות החברתית של ירושלים העיר, ולמורכבות המיוצגת על ידה – זאת על מנת לעורר דיון בשאלות היסוד עימן מתמודדת הסוצי ולוגיה מראשיתה: כיצד יש להבין מבנים חברתיים כמורכבים? כיצד ניתן להתייחס לאינטראקציות חברתיות כמרובות וסבוכות? או למערכות של אינטרסים, יחסי כוח, מאפיינים תרבותיים, זהויות, הצטלבויות ושזירות שונות של דפוסי התנהגות? התייחסות למושג ה"מורכבות" בסוציולוגיה כהסבר לאירועים, תהליכים והתנהגויות, מזמין גם דיון באתגרי החברה בישראל ובעולם בעת הנוכחית.

יו"ר הכנס: פרופ' גילי דרורי וד"ר יעל ברדה

לאתר ההרשמה לכנס ולאגודה הסוציולוגית לשנת 2022 לחצו כאן

לקול קורא בשפה העברית לחצו כאן

לקול קורא בשפה הערבית לחצו כאן

 

 

למידע נוסף: 

http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1941