יועצים

טרייסי

טרייסי אדמס

יועצת תלמידי תואר ראשון
חדר 3511, חברה
יום שלישי, 9:30-10:30
דוקטורנטית שלב ב', חוקרת את התחום של זיכרון קולקטיבי בהנחייתה של פרופ' ויניצקי-סרוסי.
tammy

ד"ר תמי רובל-ליפשיץ

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר 4506, חברה
יועצת המגמה ללימודי ארגון

תחומי מחקר נבחרים: ערכים אישיים ותרבותיים, החוויה הפסיכולוגית של כוח, יחסי שותפות וקונפליקט, חשיבה יצירתית, פיתוח מנהיגות, ייעוץ ופיתוח ארגוני.