יועצים

Barbara

פרופ' ברברה אוקן

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4520, חברה
יועצת המגמה לדמוגרפיה לתואר שני
02-5883335
barbara.okun@mail.huji.ac.il

Tami

ד"ר תמי רובל-ליפשיץ

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר 4506, חברה
יועצת המגמה ללימודי ארגון
tammy.rubel@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: ערכים אישיים וארגוניים, שותפות וקונפליקט, ייעוץ ופיתוח ארגוני, כוח ומנהיגות.

 

 

Liat

ד"ר ליאת רז-יורוביץ

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4524, חברה
יועצת תלמידי תואר ראשון
02-5883343
liat.raz@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: דמוגרפיה של המשפחה, כלכלת משפחה, מגדר ושוק העבודה, מדיניות משפחה וקבלת החלטות בקרב משקי בית