לימודי דוקטורט

מתווה לתוכנית לימודי הדוקטורט

במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

באוניברסיטה העברית בירושלים

 

יועצת דוקטורטפרופ' עדנה לומסקי-פדר

תכנית הדוקטורט במחלקה שלנו:

תוכנית לימודי הדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שמה דגש על הכשרה מקיפה בתיאוריות, בשיטות מחקר, ופיתוח כישורים מקצועיים בתחומי המחקר, הכתיבה, והפרסום.  

שימו לב: כל מי שמעוניין.ת להרשם, בין אם למדתם בישראל או בחו"ל, לתכנית שלנו יש לעשות זאת דרך הרשות לתלמידי מחקר לפי הקריטריונים של הרשות:

ראו כאן http://www.research-students.huji.ac.il

 

  1. ההרשמה לתכנית אפשרית בתחילת השנה האקדמית ולקראת סמס ב (ראו תאריכים מדויקים באתר הרשות).
  2. תנאי הקבלה לדוקטורט במחלקה מחייבת:
  • לסיים תואר שני בסוציולוגיה ו/או באנתרופולוגיה- במידה והתואר השני לא נלמד בחוגים אלו יש לפנות ליועצת הדוקטורט
  • ציון 90 בתיזה שנכתבה לתואר שני
  • 85 ממוצע כללי בלימודי התואר השני
  • מציאת מנחה לכתיבת העבודה- חובה לכל תלמיד ותלמידה
  • הגשת כל החומר לועדת קבלה של המחלקה כפי שכתוב בהנחיות הרשות
  • לעבור את ועדת הקבלה של המחלקה 

 

  1. לימודים: תלמידים נדרשים ללמוד קורסים בהיקף 12 נז"ים, אלו כוללים קורסי חובה (בהתאם למפורסם בשנתון) וקורסים נוספים בתאום עם המנחה והועדה המלווה. 
  2. מהלך הלימודים: תכנית הדוקטורט מורכבת משני שלבים. בשלב א' התלמידים יכתבו הצעת מחקר שמייחבת אישור של הוועדה המלווה ולאחר אישורה יעברו התלמידים לשלב ב' שהוא המחקר הפעיל וכתיבת העבודה.

 

בכל נושא הקשור לתכנית הדוקטורט אפשר לפנות:  

פרופ' עדנה לומסקי פדר יועצת לתלמידי ותלמידות דוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פרופ' ברברה אוקון יועצת לענייני דוקטורט בדמוגרפיה

 

לברורים נוספים ניתן לפנות לאפרת רדוץ, רכזת המחלקה, בכתובת דוא״ל:   efratr@savion.huji.ac.ai