פסטיבל הסרטים האנתרופולוגי

תכניות עבר של פסטיבל הסרטים האנתרופולוגי:

תכניית הפסטיבל הראשון 

תכניית הפסטיבל השני

תכניית הפסטיבל השלישי

תכניית הפסטיבל הרביעי

תכניית הפסטיבל החמישי

תכניית הפסטיבל השישי

תכניית הפסטיבל השביעי

 

 

Full Program 2011

Full Program 2012

Full Program 2014

Full Program 2015

Full Program 2016

Full Program 2017

Full Program 2018