פסטיבל הסרטים האנתרופולוגי

נ

 

סינמטק ירושלים חבר למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האוניברסיטה העברית, וביחד הם פועלים לקדם סרטים דוקומנטריים בעלי אוריינטציה אתנוגרפית. סרטים אלה, מתארים בכלים קולנועיים את המורכבויות של חיי היחידים והקהילות בעולם הרחב, ואת היחס בין האנושי ללא אנושי.

ההקרנות מלוות בהרצאות מקדימות מפי מיטב חוקרי האנתרופולוגיה בארץ.

בואו להיות איתנו, בואו להיות בעולם.

נורית קידר מנהלת אמנותית | פרופ' תמר אלאור אנתרופולוגית, מנהלת הפסטיבל מטעם האוניברסיטה העברית | לידיה גינזבורג הפקה אקדמית

 

לתכניית הפסטיבל העשירי המלאה באתר סינמטק ירושלים

תכניות עבר של פסטיבל הסרטים האנתרופולוגי:

תכניית הפסטיבל הראשון 

תכניית הפסטיבל השני

תכניית הפסטיבל השלישי

תכניית הפסטיבל הרביעי

תכניית הפסטיבל החמישי

תכניית הפסטיבל השישי

תכניית הפסטיבל השביעי

תכניית הפסטיבל האחת עשר

 

Full Program 2011

Full Program 2012

Full Program 2014

Full Program 2015

Full Program 2016

Full Program 2017

Full Program 2018

Full Program 2023