צור קשר

מייל: nataliem@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5883050

פקס: 02-5324339

כתובת למשלוח דואר:

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 האוניברסיטה העברית

 הר-הצופים

ירושלים, 91905