סגל אקדמי

עמליה אולבר

פרופ' עמליה אולבר

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4509, חברה
02-5883326
amalya.oliver@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: רשתות ושיתופי פעולה בין ארגונים; שיתופי פעולה אקדמיה-תעשיה; תיאוריה ארגונית; …

Barbara

פרופ' ברברה אוקן

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4520, חברה
יועצת המגמה לדמוגרפיה לתואר שני
02-5883335
barbara.okun@mail.huji.ac.il

Eva

פרופ' אוה אילוז

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4519, חברה
02-5883696
illouz@mscc.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: סוציולוגיה של רגשות; ערכים ומודרניות; תרבות פופולרית; היסטוריה של חיי הרגש

תמר אלאור

פרופ' תמר אלאור

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4525, חברה
tamarelor@huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים : אנתרופולוגיה עיונית ושיטות מחקר; מגדר; אוריינות; תרבות חומרית; קהילות חרדיות ודתיות.

יהודה  גודמן

ד"ר יהודה גודמן

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4507, חברה
02-5883430
Yehuda.goodman1@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: אנתרופולוגיה של הדת; אנתרופולוגיה פסיכולוגית ורפואית; שינויי זהות; הממשק דתיות/חילוניות; היסטוריה של האנתרופולוגיה

ג'וש גצקו

ד"ר ג'וש גצקו

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4516, חברה
02-5883324
joshua.guetzkow@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: מדיניות ציבורית; בתי כלא; אוניברסיטאות ומצוינות.

הייז

ד״ר אדם הייז

מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר 3512, חברה
Adam.hayes@mail.huji.ac.il

I am an economic sociologist in the department of sociology & anthropology at the Hebrew University in Jerusalem. 

Vered

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 3516, חברה
02-5883035
vered@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: זכרון קולקטיבי, הנצחה, תרבות, חברה בישראל. 

jona

פרופ' יונה סכלקנס

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4523, חברה
02-5883336
jona@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: דמוגרפיה היסטורית; התנהגות דמוגרפית; תפקידים חברתיים ופוליטיים של שושלות יוחסין.

Tami

ד"ר תמי רובל-ליפשיץ

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חדר 4506, חברה
יועצת המגמה ללימודי ארגון
tammy.rubel@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר נבחרים: ערכים אישיים וארגוניים, שותפות וקונפליקט, ייעוץ ופיתוח ארגוני, כוח ומנהיגות.