לימודים עם דגש בדמוגרפיה

במה עוסקת הדמוגרפיה?

דמוגרפיה הינו תחום הידע העוסק בחקר אוכלוסיות אנושיות (בכלל זה, גודלן, הרכבן ופיזורן) ובתהליכי שינוי אוכלוסיה. תחום ידע זה מתמקד בתהליכים דינמיים - תמותה, תחלואה, ילודה, הגירה פנימית, הגירה בין-לאומית, הזדקנות האוכלוסיה והשתנות מבנה המשפחה - ובאופן בו תהליכים אלה משתנים בקרב תת-קבוצות  באוכלוסיה. המחקר הדמוגרפי עוסק גם באופן בו שינויי אוכלוסיה משפיעים על מגמות כלכליות חברתיות ופוליטיות רחבות יותר ואף מושפעים מהן בעצמם. דמוגרפיה היא תחום אינטרדיסציפלינרי ביסודו ומתבסס על ניתוח והבנה של תהליכי אוכלוסיה ברמה של יחידים, זוגות או משפחות וברמה של תת-אוכלוסיות, אזורים או מדינות. הדמוגרפים עוסקים בסוגיות חברתיות מגוונות כגון מוסד המשפחה, שוק העבודה, ריבוד חברתי, אתניות ומגדר ומנסים להבין, לדוגמא, מדוע בני זוג בוחרים להביא פחות ילדים; כיצד הירידה בילודה תשפיע על שוק העבודה והמערכת הפנסיונית בעתיד; כיצד פיזור האוכלוסיה מבחינה גיאוגרפית קשור לצפיפות דיור, אבטלה ותחלואה; והאם מדיניות ציבורית משפיעה על תהליכים במשפחה.

מדוע ללמוד דמוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים

נכון להיום, האוניברסיטה העברית הינה המוסד המוביל בתחום הדמוגרפיה ברמת התואר הראשון. כמו כן, האוניברסיטה העברית הינה המוסד האקדמי היחידי בארץ המאפשר לימודי דמוגרפיה ברמת תואר שני ומעלה. ברמת התואר הראשון, קורסי הדמוגרפיה המוצעים עוסקים בנושאים מגוונים, כגון: שינויים בפריון ילודה במזרח-התיכון ובעולם; קשרי גומלין בין מגמות דמוגרפיות וכלכליות; כלכלת משפחה; דמוגרפיה של המשפחה; מדיניות אוכלוסיה; דמוגרפיה היסטורית; אפליה דמוגרפית מגדרית; אי-שיוויון מגדרי בשוק העבודה; גניאולוגיה ועצי יוחסין ועוד.

על לימודי הדמוגרפיה באוניברסיטה שלנו

סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך יכולים ליהנות מתוכנית עם דגש על לימודי הדמוגרפיה ואף להמשיך לתואר שני בתחום. לצד קורס החובה ברמת הב"א – "מבוא לדמוגרפיה" – יש בתוכנית שלנו קורסי בחירה וסמינרים המועברים על ידי דמוגרפים במחלקה ומחוצה לה. להלן שמות החוקרים והחוקרות, והנושאים בהם הם.ן מתמחים.ות: 

פרופ' ברברה אוקן (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה) – פריון של נשים וילודה, דפוסי נישואין וזוגיות, גירושין, תפקידי מגדר, דמוגרפיה של ישראל, אי-שיוון אתני ומגדרי בתחום ההשכלה בישראל, דמוגרפיה היסטורית.

פרופ' יונה סכלקנס (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה) - היסטוריה דמוגרפית, שינויים דמוגרפים, מגמות בתמותה, ילודה נישואין ובריאות, גניאולוגיה ועצי יוחסין.

ד"ר אליהו בן-משה (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה) – דמוגרפיה יישומית, תחזיות אוכלוסייה, מתודולוגיה של מפקדים וסקרים דמוגרפים, ייעוץ דמוגרפי.

ד"ר ליאת רז-יורוביץ (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וביה"ס למדיניות ציבורית) - דמוגרפיה של המשפחה, כלכלת משפחה, מגדר ושוק העבודה, אי-שוויון מגדרי בתוך משקי בית, שינוי בעמדות, מדיניות משפחה וקבלת החלטות בקרב משקי בית.

פרופ' עוזי רבהון (המכון ליהדות זמננו, מדעי הרוח) – עוסק בדמוגרפיה של יהדות ארה"ב ודמוגרפיה של ישראל, הגירה פנימית ובין-לאומית, משפחה ונישואין, זהות דתית ואתנית, ריבוד חברתי וכלכלי, אנטישמיות.