תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

לאחר שלימודי התואר הראשון סייעו לנטיעת השורשים הרחבים בקרקע הדיסציפלינרית של לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי התואר השני מאפשרים לסטודנטים לפרוש כנפיים – להפוך מתלמידים ותלמידות לחוקרים וחוקרות, שמסוגלים לנסח שאלת מחקר חדשה, להציע מתודולוגיה שיטתית לבחינתה, ולבצע מחקר עצמאי וחדשני. בין שהסטודנטים יבחרו במסלול ללא תיזה, מסלול המכונה עיוני, ובין המסלול המחקרי הכולל כתיבת תיזה – כולם.ן ילמדי את קורסי הליבה בתואר השני יחזקו את הידע בתיאוריה ובמתודולוגיה, לימודים שיאפשרו לסטודנטים המעוניינים בכך להכין עצמם לקראת לימודים לתואר שלישי – בין בישראל ובין בחו"ל. שילוב בין קורסי החובה לקורסי בחירה מאפשר לסטודנטים לחוש "כקוהורט" – כמחזור לומד – אך תוך מתן אפשרות להתמחות בכיווני מחקר ולמידה אישיים. בתואר השני גם נפתחות הזדמנויות לשיתוף-פעולה מחקרי עם סגל המחלקה, מה שפותח הזדמנויות למחקר לקראת כתיבת תיזה. השתתפות בסמינר המחלקתי מציעה לסטודנטים במחלקה לראות מה מתרחש בחזית המחקר ואפשרות לפגוש חוקרים וחוקרות ממוסדות אחרים וממחלקות אחרות באוניברסיטה.

open-book

תזות

 
             
           

Owl learning

תוכנית לימודים 

       
             
             

טפסים

קבלה למגמה