תכנית המתמחים

במסגרת תכנית ההתמחות תוכלו להפוך את הידע התיאורטי שרכשתם לאורך התואר הראשון, לפרקטיקה. בכך, התכנית מהווה גשר בין התיאוריה למעשה, בין האקדמיה, לעולם העבודה. 

 

הקורס יעסוק בסוגיות תיאורטיות ומעשיות בארגונים ומוסדות הנוגעים לתחום הסוציולוגיה במובנו הרחב. במסגרת הקורס יתמחו תלמידי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בגופים וארגונים שונים בהיקף של 8-6 שעות שבועיות. הקורס השנתי המלווה את ההתמחות יעסוק בארגונים חברתיים וציבוריים וישלב מפגשים אישיים וכיתתיים, שולחנות עגולים (קבוצות קטנות), סיורים והרצאות אורח. המפגשים הכיתתיים יעסקו בהיבטים מקצועיים, דוגמת כתיבה נכונה של מסמכים, עריכת מחקרים יישומיים בתחומים שונים, לצד סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות, דוגמת, אסכולות בחקר ארגונים, תרבות ארגונית וסקירות מבוא על המבנה החברתי, הפוליטי והכלכלי של ישראל. במסגרת המפגשים האישיים ייקבע פרויקט אישי לכל סטודנטית שיוצג בכנס בפוסטר.