תוכנית המצוינות

ההמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה החלה להפעיל בשנת תשס"ט מסלול לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים בתואר הראשון. המסלול מעודד לימודים לקראת השלמת לימודי תואר שני במסלול המחקרי, תוך ארבע שנות לימוד. המסלול כולל קורס ייעודי לקבוצת המצטיינים הנלמד בנוסף למכסת הלימודים הרגילה בתואר הראשון. הסטודנטים והסטודנטיות במסלול נבחרים על ידי ראש/ת התכנית על בסיס הצטיינותם בלימודים ומתחילים את לימודיהם במסלול לאחר שהשלימו ארבעה סמסטרים (החל מהשנה השלישית של התואר הראשון). תנאי הקבלה למסלול (שעברו שינויים החל משנת הלימודים תשפ"ב) כוללים ממוצע 90 לפחות בכל אחד מהחוגים בהם הסטודנט/ית לומדים במהלך לימודי ארבעת הסמסטרים הראשונים, דוגמת קריאה (בהתאם להנחיות שיפורטו), ועל פי שיקול דעתו/ה של ראש/ת התכנית, ריאיון קצר. במקרה של סטודנטים וסטודנטיות ששפת אמם אינה עברית, ממוצע הציונים יעמוד על 88 ומעלה בתקופה הנדונה. בתיאום עם ראש/ת התכנית, המחלקה תפנה לסטודנטים/יות העומדים בקריטריונים אלו כחודש ימים לפני תחילת הלימודים בכל שנה.